Gå direkt till huvudinnehållet

Bursitis calcanei

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation i bursa vid kalkaneus.
Förekomst:
Hälsmärta är vanligast bland idrottare och äldre personer. 
Symtom:
Smärtor, eventuellt svullnad och rodnad vid hälsenefästet. 
Kliniska fynd:
Smärta vid palpation över den anteriora delen av hälsenan och baksidan av hälen. Rodnad och svullnad över området kan förekomma. 
Diagnostik:
Diagnos ställs på anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Konservativ behandling i första hand. Operation om klinisk behandling inte har gett tillfredsställande resultat.  
  1. Coster M. Så behandlar jag patienter med besvär från hälsenefästet. Fotkirurgisk tidskrift. 2013. Nr 2. issuu.com  
  2. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet. (2018). Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år. slf.se  
  3. Bhatty, U. N., Khan, S. H., & Zubairy, A. I. (2019). Managing the patient with heel pain. British journal of hospital medicine (London, England : 2005), 80(4), 196–200. PMID: 30951414. PubMed  
  4. Williams C.H, Jamal Z., Sternard BT. Bursitis. StatPearls Publishing. Last update August 2, 2021 (hämtad 2021-09-22). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
  5. Choo, Y. J., Park, C. H., & Chang, M. C. (2020). Rearfoot disorders and conservative treatment: a narrative review. Annals of palliative medicine, 9(5), 3546–3552. PMID: 32787369. PubMed  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, medicinsk redaktör NEL, Trondheim