Gå direkt till huvudinnehållet

Apofysitis calcanei

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillståndet är en inflammation där hälsenan fäster på calcaneus på tillväxtplattan (apofysen). 
Förekomst:
Tillståndet är den vanligaste orsaken till hälsmärta hos barn och ses främst i åldersgruppen 8–15 år. 
Symtom:
Smärta lokaliserad till den bakre delen av hälen som förvärras vid fysisk aktivitet.
Kliniska fynd:
Ömhet vid palpation/tryck över mediala och laterala delen av hälen ("squeeze-test").
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Tillståndet är ofarligt och försvinner oftast inom veckor till månader. Patienten bör undvika utlösande faktorer och istället göra alternativ träning.
 1. Danger F, Wasyliw C, Varich L. Osteochondroses. Semin Musculoskelet Radiol. 2018;22(1):118-124. PMID: 29409078. PubMed  
 2. Nakamura D.T., & Tehranzadeh J (2021). Bone infarct and osteochondrosis. Tehranzadeh J(Ed.), Basic Musculoskeletal Imaging, 2e. McGraw Hill. E-bok (hämtad 2022-11-03). accessmedicine.mhmedical.com  
 3. Merrow AC Jr. Hariharan S. (2018) Imaging in Pediatrics. Salt Lake City, (USA): Elsevier. E-bok (hämtad 2022-11-03). www.clinicalkey.com  
 4. Ramponi DR, Baker C. Sever's Disease (Calcaneal Apophysitis). Adv Emerg Nurs J. 2019;41(1):10-14. PMID: 30702528. PubMed  
 5. Howard R. Diagnosing and treating Sever's disease in children. Emerg Nurse. 2014;22(5):28-30. PMID: 25185924. PubMed  
 6. Wiegerinck JI, Yntema C, Brouwer HJ, Struijs PA. Incidence of calcaneal apophysitis in the general population. Eur J Pediatr. 2014;173(5):677-679. PMID: 24297670 PubMed  
 7. Elengard T, Karlsson J, Silbernagel KG. Aspects of treatment for posterior heel pain in young athletes. Open Access J Sports Med. 2010;1:223-232. Published 2010 Dec 6. PMID: 24198561. PubMed  
 8. Belikan P, Färber LC, Abel F, Nowak TE, Drees P, Mattyasovszky SG. Incidence of calcaneal apophysitis (Sever's disease) and return-to-play in adolescent athletes of a German youth soccer academy: a retrospective study of 10 years. J Orthop Surg Res. 2022;17(1):83. Published 2022 Feb 9. PMID: 35139872. PubMed  
 9. James AM, Williams CM, Haines TP. "Effectiveness of interventions in reducing pain and maintaining physical activity in children and adolescents with calcaneal apophysitis (Sever's disease): a systematic review". J Foot Ankle Res. 2013;6(1):16. Published 2013 May 3. PMID: 23641779. PubMed  
 10. Achar S, Yamanaka J. Apophysitis and Osteochondrosis: Common Causes of Pain in Growing Bones. Am Fam Physician. 2019;99(10):610-618. PMID: 31083875. PubMed  
 11. Chorley J, Molina D. Heel pain in the active child or skeletally immature adolescent: Overview of causes. UpToDate. Last updated April 26, 2022 (hämtad 2023-02-18). www.uptodate.com  
 12. Uvelli K, Neher JO, Safranek S. Treatment for Calcaneal Apophysitis. Am Fam Physician. 2017;96(2):126-127. PMID: 28762709. PubMed  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas