Akillestendinopati

Basfakta

Definition

  • Inflammation runt hälsenan och dess senskida.1-2
  • Uppstår när patienter nonchalerar symtomen på en akut tendinit eller mikroruptur, och det uppstår degenerativa förändringar i senan (tendinos/tendinopati).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.