Gå direkt till huvudinnehållet

Akillestendinopati

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Inflammation/tendinos runt hälsenan och/eller dess senskida. 
Förekomst:
Vanligst hos personer mellan 30 och 55 år, risken är större hos idrottare.
Anamnes:
Stelhet, lokal smärta och minskad funktion.
Kliniska fynd:
Ömhet över senan. Svullnad och erytem kan föreligga.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Röntgen, ultraljud eller MRT kan ge tilläggsinformation eller ge information om differentialdiagnoser.
Behandling:
Fysioterapi är den primära behandlingsrekommendationen. Excentrisk träning rekommenderas hos alla. 
 1. Kjellson N, Horvath A, Samuelsson K. ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 2. Läkartidningen. 2020;117:20018. lakartidningen.se  
 2. Medina Pabón MA, Naqvi U. Achilles Tendonitis. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan–.2019 Apr 8 (Hämtad 2019-12-16). PMID:30844176. PubMed  
 3. Grävare Silbernagel K, Brorsson A, Karlsson J. Rehabiliteringsträning ger bäst effekt vid akillestendinopati. Läkartidningen 2014; 111: CXDZ. www.xn--lkartidningen-bfb.se  
 4. Van Dijk CN, van Sterkenburg MN, Wiegerinck JI, et al. Terminology for Achilles tendon related disorders. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2011; 19: 835-41. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Singh A, Calafi A, Diefenbach C, Kreulen C, Giza E. Noninsertional Tendinopathy of the Achilles. Foot Ankle Clin. 2017;22(4):745–760. PMID:29078826. PubMed  
 6. Larsson E, Helander KT, Karlsson J, Brorsson A. ABC om Kronisk hälsene­smärta – diagnos och behandling. Läkartidningen. 2022;119:21182. lakartidningen.se  
 7. Sharma P, Maffulli N. Tendon injury and tendinopathy: healing and repair. J Bone Joint Surg Am 2005; 87(1): 187-202. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Mahieu NN, Witvrouw E, Stevens V, et al.. Intrinsic risk factors for the development of achilles tendon overuse injury: a prospective study. American journal of sports medicine 2006; 34: 226-35. PubMed  
 9. Milgrom C, Finestone A, Zin D, et al. Cold weather training: a risk factor for Achilles paratendinitis among recruits. Foot Ankle Int 2003; 24:398.
 10. Silbernagel KG, Gustavsson A, Thomee R, Karlsson J. Evaluation of lower leg function in patients with Achilles tendinopathy. Knee surg sports traumatol arthrosc. 2006; 14: 1207-127. PubMed  
 11. Baumbach SF, Braunstein M, Mack MG, et al. Ansatznahe Erkrankungen der Achillessehne : Differenzierte Diagnostik und Therapie Insertional Achilles tendinopathy : Differentiated diagnostics and therapy. Unfallchirurg. 2017;120(12):1044–1053. PMID:28980027. PubMed  
 12. Silbernagel KG, Gustavsson A, et al.. Evaluation of lower leg function in patients with Achilles tendinopathy. Knee surg sports traumatol arthrosc. 2006; 14: 1207-17. PubMed  
 13. Chimenti RL, Cychosz CC, Hall MM, Phisitkul P. Current Concepts Review Update: Insertional Achilles Tendinopathy. Foot Ankle Int. 2017;38(10):1160–1169. PMID:28789557. PubMed  
 14. Öhberg L. Kronisk smärta i hälsenan - ultraljudsfynd och ny behandling. Läkartidningen 2004; 101: 273.
 15. Ohberg L, Lorentzon R, Alfredson H. Eccentric training in patients with chronic Achilles tendinosis: normalised tendon structure and decreased thickness at follow up. British journal of sports medicine 2004; 38: 8-11. PubMed  
 16. Weber J, Buchhorn T. Midportion-Tendinopathien der Achillessehne Midportion Achilles tendinopathy. Unfallchirurg. 2017;120(12):1038–1043. PMID:28921035. PubMed  
 17. Roos EM, Engström M, Lagerquist A, Söderberg B. Clinical improvement after 6 weeks of eccentric exercise in patients with mid-portion Achilles tendinopathy -- a randomized trial with 1-year follow-up. Scand J Med Sci Sports 2004; 14: 286-95. PubMed  
 18. Magnussen RA, Dunn WR, Thomson AB. Nonoperative treatment of midportion Achilles tendinopathy: a systematic review. Clin J Sport Med 2009; 19: 54-64. PubMed  
 19. Kearney RS, Parsons N, Metcalfe D, et al.. Injection therapies for Achilles tendinopathy. Cochrane Database Syst Rev 2015. pmid:26009861 PubMed  
 20. Li HY, Hua YH. Achilles Tendinopathy: Current Concepts about the Basic Science and Clinical Treatments. Biomed Res Int. PMID:27885357. PubMed  
 21. Stergioulas A, Stergioula M, Aarskog R et al. Effects of low-level laser therapy and exentric exercises in the treatment of recreational athletes with chronic achilles tendinopathy. Am J Sports Med 2008; 36: 881-7. PubMed  
 22. Metodrådet Region Stockholm – Gotland. HTA-rapport 2021:58. 2021-03-04 (Hämtad 2021-04-20). medibas.se  
 23. Rasmussen S, Christensen M, Mathiesen I, Simonson O. Shockwave therapy for chronic Achilles tendinopathy: a double-blind, randomized clinical trial of efficacy. Acta Orthop 2008; 79: 249-56. PubMed  
 24. SBU:s Upplysningstjänst: Effekt av stötvågsbehandling vid tennisarmbåge, hälsenetendinopati och hälsporre (2013) www.sbu.se  
 25. Effekt av stötvågsbehandling vid hälsenetendinopati och hälsporre HTA-rapport 2021:58 Metodrådet. Region Stockholm 2021. vardgivarguiden.se  
 26. Cox J, Varatharajan S, Côté P, Optima Collaboration. Effectiveness of Acupuncture Therapies to Manage Musculoskeletal Disorders of the Extremities: A Systematic Review. J Orthop Sports Phys Ther. 2016;46(6):409–429. PMID:27117725. PubMed  
 27. de Vos RJ, Weir A, van Schie HTM, et al. Platelet-rich plasma injection for chronic achilles tendinopathy. JAMA 2010; 303: 144-9. Journal of the American Medical Association  
 28. Lohrer H, David S, Nauck T. Surgical treatment for achilles tendinopathy - a systematic review. BMC Musculoskelet Disord 2016; 17: 207. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 29. Sterkenburg MN, van Dijk CN. Midportion Achilles tendinopathy: why painful? An evidence- based philosophy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2011; 19(8): 1367-75. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 30. Roos EM, Engstrom M, Lagerquist A, Soderberg B.. Clinical improvement after 6 weeks of eccentric exercise in patients with mid-portion Achilles tendinopathy -- a randomized trial with 1-year follow-up. Scand j med sci sports 2004; 14: 286-95. PubMed  
 31. Alfredson H, Lorentzon R.. Chronic achilles tendinosis: recommendations for treatment and prevention. Sports medicine 2000; 29: 135-46. PubMed  
 32. Paavola M, Kannus P, Paakkala T, Pasanen M, Jarvinen M.. Long-term prognosis of patients with achilles tendinopathy. An observational 8-year follow-up study. American journal of sports medicine 2000; 28: 634-42. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Ingrid Ekenman, överläkare ortopedisk kirurgi, Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm