Gå direkt till huvudinnehållet

Tricepstendinopati

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:Basfakta

Definition

Förekomst

Etiologi och patogenes

ICD-10

ICD-10 Primärvård

Diagnos

Differentialdiagnos

Anamnes

Kliniska fynd

Andra undersökningar

Behandling

Behandlingsmål

Allmänt om behandlingen

Egenbehandling

Läkemedelsbehandling

Annan behandling

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Stig Fossum, fysioterapeut, Moholt fysikalske senter, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (tilpasning til NEL)