Gå direkt till huvudinnehållet

Epikondylalgi, epikondylit

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Smärtor eller ömhet vid den laterala eller mediala epikondylen i armbågen relaterat till belastning.
Förekomst:
Lateral epikondylalgi är vanligare än medial epikondylalgi och är vanligast i åldersgruppen 35–50 år.
Symtom:
Smärtor kring epikondylen som utlöses av vissa rörelser.
Kliniska fynd:
Isometriska tester kan påvisa tillståndet.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Vila och avlastning. Eventuellt NSAID-preparat. Övningar kan övervägas. 

Basfakta

Definition

Förekomst

Etiologi och patogenes

Predisponerande faktorer

ICD-10

ICD-10 Primärvård

Diagnos

Diagnoskriterier

Differentialdiagnoser

Anamnes

Kliniska fynd

Kompletterande undersökningar i primärvården

Andra undersökningar

När remittera?

Behandling

Behandlingsmål

Behandlingen i korthet

Egenbehandling

Läkemedelsbehandling

Annan behandling

Förebyggande åtgärder

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Komplikationer

Prognos

Uppföljning

Plan

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om?

Skriftlig patientinformation

Illustrationer

Bilder

Animation

Film

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus
  • och
  • . Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete
  • Bendik Johannessen, fysioterapeut, Trondheim