Gå direkt till huvudinnehållet

Bursit, olekranon

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Olekranonbursit är en akut eller kronisk inflammation med påföljande svullnad av bursan över olekranon.
Förekomst:
Ganska vanligt tillstånd.
Symtom:
Uppträder ofta akut eller subakut, och ger tryck och sprängande känsla som förvärras vid flektion av armbågen. 
Kliniska fynd:
Synlig, mjuk svullnad över olecranon som är distinkt trycköm.
Diagnostik:
Klinisk bedömnng, inga blodprov eller bilddiagnostiska metoder behövs.
Behandling:
Ofta behövs ingen behandling, eventuellt NSAID eller aspiration av innehåll. Vid långt dragna fall kan excision av bursan bli aktuellt.
  1. Khodaee M, Common Superficial Bursitis, University of Colorado School of Medicine, Aurora, ColoradoAm Fam Physician. 2017 Feb 15;95(4):224-231.
  2. Reilly D, Kamineni S. Olecranon bursitis. J Shoulder Elbow Surg. 2016 Jan;25(1):158-67. PMID: 26577126. PubMed  
  3. Kim JY, Chung SW, Kim JH, et al. A randomized trial among compression plus nonsteroidal antiinflammatory drugs, aspiration, and aspiration with steroid injection for nonseptic olecranon bursitis. Clin Orthop Relat Res. 2015 Oct 13.
  4. Baumbach SF, Lobo CM, Badyine I, et al. Prepatellar and olecranon bursitis: literature review and development of a treatment algorithm. Arch Orthop Trauma Surg. 2014 Mar;134(3):359-70. doi: 10.1007/s00402-013-1882-7. DOI  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus