Smärtor i bröstrygg och bröstkorg

Basfakta

Definition

  • Thoraxsmärtor. Anges ibland som atypiska eller icke-kardiella bröstsmärtor.1
  • Smärtor i bröstkorgen anteriort, lateralt och/eller posteriort.2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.