Gå direkt till huvudinnehållet

Nacksmärtor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


 1. Lindell O, Johansson SE, Strender LE. Subacute and chronic, non-specific back and neck pain: cognitive-behavioural rehabilitation versus primary care. A randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2008;9:172. PMID:19116007. PubMed  
 2. Haldeman S, Carroll LJ, Cassidy JD, et al. The bone and joint decade 2000-2010 task force on neck pain and its associated disorders. Spine 2008; 33: 1-220. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3. Safiri S, Kolahi AA, Hoy D, et al. Global, regional, and national burden of neck pain in the general population, 1990-2017: systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2017. BMJ. 2020;368:m791. PMID:32217608. PubMed  
 4. Teichtahl AJ, McColl G. An approach to neck pain for the family physician. Aust Fam Physician. 2013;42(11):774-777. PMID:24217096. PubMed  
 5. Cohen SP, Hooten WM. Advances in the diagnosis and management of neck pain. BMJ. 2017;358:j3221. PMID:28807894 PubMed  
 6. Isaac Z, Hillary KR. Evaluation of the patient with neck pain. UpToDate, last updated Jan 08, 2019. www.uptodate.com  
 7. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Nacksmärta – orsaker och åtgärder. 2019 (Hämtad 2020-07-13). www.folkhalsoguiden.se  
 8. Windsor RE. Cervival Facet Syndrome. Medscape. Updated Aug 28, 2018 (Hämtad 2020-07-09). emedicine.medscape.com  
 9. SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. 2000 (hämtad 2019-02-18). www.sbu.se  
 10. Daffner RH. Radiologic evaluation of chronic neck pain. Am Fam Physician 2010; 82: 959-64. American Family Physician  
 11. Laserbehandling vid nacksmärta. SBU Alert-rapport nr 2014-03 (2014-05-20). www.sbu.se  
 12. Barreto TW, Svec JH. Chronic Neck Pain: Nonpharmacologic Treatment. Am Fam Physician. 2019;100(3):180-182. PMID:31361100. PubMed  
 13. Wong JJ, Côté P, Ameis A, et al. Are non-steroidal anti-inflammatory drugs effective for the management of neck pain and associated disorders, whiplash-associated disorders, or non-specific low back pain? A systematic review of systematic reviews by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur Spine J. 2016 Jan;25(1):34-61. pmid: 25827308. PubMed  
 14. Radiofrekvensbehandling av fasettledsnerver för att lindra långvarig smärta i hals- eller ländrygg. SBU:s Upplysningstjänst (2014-09-11). www.sbu.se  
 15. Sterling M, de Zoete RMJ, Coppieters I, Farrell SF. Best Evidence Rehabilitation for Chronic Pain Part 4: Neck Pain. J Clin Med. 2019;8(8):1219. PMID:31443149. PubMed  
 16. SBU. Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – Effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder. 2016-02-01 (Hämtad 2020-09-15). www.sbu.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anne Söderlund, professor och leg sjukgymnast, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås