Gå direkt till huvudinnehållet

Nacksmärtor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


 1. Lindell O, Johansson SE, Strender LE. Subacute and chronic, non-specific back and neck pain: cognitive-behavioural rehabilitation versus primary care. A randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2008;9:172. PMID:19116007. PubMed  
 2. Haldeman S, Carroll LJ, Cassidy JD, et al. The bone and joint decade 2000-2010 task force on neck pain and its associated disorders. Spine 2008; 33: 1-220. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3. Safiri S, Kolahi AA, Hoy D, et al. Global, regional, and national burden of neck pain in the general population, 1990-2017: systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2017. BMJ. 2020;368:m791. PMID:32217608. PubMed  
 4. Teichtahl AJ, McColl G. An approach to neck pain for the family physician. Aust Fam Physician. 2013;42(11):774-777. PMID:24217096. PubMed  
 5. Cohen SP, Hooten WM. Advances in the diagnosis and management of neck pain. BMJ. 2017;358:j3221. PMID:28807894.
 6. Isaac Z, Hillary KR. Evaluation of the patient with neck pain. UpToDate, last updated Jan 08, 2019. www.uptodate.com  
 7. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Nacksmärta – orsaker och åtgärder. 2019 (Hämtad 2020-07-13). www.folkhalsoguiden.se  
 8. Windsor RE. Cervival Facet Syndrome. Medscape. Updated Aug 28, 2018 (Hämtad 2020-07-09). emedicine.medscape.com  
 9. SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. 2000 (hämtad 2019-02-18). www.sbu.se  
 10. Daffner RH. Radiologic evaluation of chronic neck pain. Am Fam Physician 2010; 82: 959-64. American Family Physician  
 11. Laserbehandling vid nacksmärta. SBU Alert-rapport nr 2014-03 (2014-05-20). www.sbu.se  
 12. Barreto TW, Svec JH. Chronic Neck Pain: Nonpharmacologic Treatment. Am Fam Physician. 2019;100(3):180-182. PMID:31361100. PubMed  
 13. Wong JJ, Côté P, Ameis A, et al. Are non-steroidal anti-inflammatory drugs effective for the management of neck pain and associated disorders, whiplash-associated disorders, or non-specific low back pain? A systematic review of systematic reviews by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur Spine J. 2016 Jan;25(1):34-61. pmid: 25827308. PubMed  
 14. Radiofrekvensbehandling av fasettledsnerver för att lindra långvarig smärta i hals- eller ländrygg. SBU:s Upplysningstjänst (2014-09-11). www.sbu.se  
 15. Sterling M, de Zoete RMJ, Coppieters I, Farrell SF. Best Evidence Rehabilitation for Chronic Pain Part 4: Neck Pain. J Clin Med. 2019;8(8):1219. PMID:31443149. PubMed  
 16. SBU. Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – Effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder. 2016-02-01 (Hämtad 2020-09-15). www.sbu.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anne Söderlund, professor och leg sjukgymnast, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås