Gå direkt till huvudinnehållet

Långvarig smärta och neuropatisk smärta

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. International association of pain (IASP). IASP taxonomy. www.iasp-pain.org  
 2. Raja SN, Carr DB, Cohen M, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain. 2020;161(9):1976-1982. PMID:32694387. PubMed  
 3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. 2017. lakemedelsverket.se  
 4. Westergren H, Fischer M, Jansen G. Långvarig smärta kräver teambaserad rehabilitering. Läkartidningen. 2021;118:21010. lakartidningen.se  
 5. Bartley EJ, Fillingim RB.. Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings. Br J Anaesth 2013; 111(1): 52-58. pmid:23794645 PubMed  
 6. Yeung EW, Craggs JG, Gizer IR. Comorbidity of Alcohol Use Disorder and Chronic Pain: Genetic Influences on Brain Reward and Stress Systems. Alcohol Clin Exp Res 2017; 41(11): 1831-1848. pmid:29048744 PubMed  
 7. Witkiewitz K, Vowles KE. Alcohol and Opioid Use, Co-Use, and Chronic Pain in the Context of the Opioid Epidemic: A Critical Review. Alcohol Clin Exp Res 2018; 42(3): 478-88. pmid:29314075 PubMed  
 8. Rönnegård AS, Nowak C, Äng B, Ärnlöv J. The association between short-term, chronic localized and chronic widespread pain and risk for cardiovascular disease in the UK Biobank. Eur J Prev Cardiol. 2022;29(15):1994-2002. PMID:35727954. PubMed  
 9. Bair MJ, Robinson RL, Katon W, et al. Depression and pain comorbidity: a literature review. Arch Intern Med 2003; 163(20): 2433-45. pmid:14606780 PubMed  
 10. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Smärta - långvarig, hos vuxna. 2022-10-20 (hämtad 2022-12-02). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 11. Lidbeck J. Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta. Läkartidningen 2016; 113: D4YA. www.lakartidningen.se  
 12. Identifiering av patienter i primärvård som riskerar förvärrad smärta. SBU 2022. www.sbu.se  
 13. Cheatle MD. Biopsychosocial Approach to Assessing and Managing Patients with Chronic Pain. Med Clin North Am 2016; 100: 43-53. PMID: 26614718.
 14. SBU. Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta: en systematisk översikt och utvärdering av effekter på hälsa och hälsoekonomiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 341. (Hämtad 2022-02-14). www.sbu.se  
 15. Cramer H, Lauche R, Haller H, Dobos G. A systematic review and meta-analysis of yoga for low back pain. Clin J Pain. 2013 May;29(5):450-60. PMID: 23246998. PubMed  
 16. Vance CG, Dailey DL, Rakel BA, Sluka KA. Using TENS for pain control: the state of the evidence. Pain Manag. 2014; 4: 197-209. PMID: 24953072. PubMed  
 17. Hughes LS, Clark J, Colclough JA, et al. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-Analyses. Clin J Pain 2017; 33: 552-81. PMID: 27479642. PubMed  
 18. Sandhu HK, Booth K, Furlan AD, et al. Reducing Opioid Use for Chronic Pain With a Group-Based Intervention A Randomized Clinical Trial. JAMA 2023; 329: 1745-1756. pmid:37219554 PubMed  
 19. Janusinfo. Individanpassa dosen av paracetamol till äldre. 2018-11-20 (hämtad 2019-01-31). janusinfo.se  
 20. Flis P, Von Euler M. Vid övergång till annan opioid kan dosen ofta sänkas något. Läkartidningen 33-34/2020. lakartidningen.se  
 21. Ferreira GE, Abdel-Shaheed C, Underwood M, et al. Efficacy, safety, and tolerability of antidepressants for pain in adults: overview of systematic reviews. BMJ 2023; 380: e072415. pmid:36725015 PubMed  
 22. Derry S, Bell RF, Straube S, et al. Pregabalin for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019;1(1):CD007076. Published 2019 Jan 23. doi:10.1002/14651858.CD007076.pub3 DOI  
 23. Molero Y, Larsson H, D'Onofrio et al. Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: population based cohort study in Sweden. BMJ 2019; 365: l2147. pmid:31189556 PubMed  
 24. Stockings E, Campbell G, Hall WD, et al. Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain 2018; 159(10): 1932-1954. pmid:29847469 PubMed  
 25. Bäckryd E. Inte sannolikt att cannabinoider är effektiva mot långvarig smärta. Läkartidningen 2019; 116: FPLE. www.lakartidningen.se  
 26. McParland AL, Bhatia A, Matelski J, et al. Evaluating the impact of cannabinoids on sleep health and pain in patients with chronic neuropathic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials published online ahead of print, 2022 Dec 5. Reg Anesth Pain Med. 2022;rapm-2021-103431. PMID:36598058. PubMed  
 27. Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis 2017; 76: 318-28. PMID: 27377815.
 28. McDonagh MS, Morasco BJ, Wagner J, et al. Cannabis-Based Products for Chronic Pain : A Systematic Review. Ann Intern Med 2022. pmid:35667066 PubMed  
 29. Gudin JA, Laitman A, Nalamachu S. Opioid related endocrinopathy. Pain Med 2015; Oct;16: S9-15. pmid:26461076 PubMed  
 • Tore Eliasson, docent, leg. läkare, specialist i internmedicin, kardiologi och smärtbehandling
 • Åsa Niper, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas