Gå direkt till huvudinnehållet

Skada på infraspinatussenan

Infraspinatus är en av musklerna i axeln som utgör den så kallade rotatorkuffen. Rotatorkuffen hjälper till med olika rörelser i axeln. Ibland kan man få inflammationer eller skador på muskeln, särskilt i dess sena.

Faktagranskad av: Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Senast uppdaterad: Publicerad:


Fakta om infraspinatus-skador

  • Infraspinatusmuskeln sitter vid axeln och hjälper till att både stabilisera den och se till att den kan röras i olika plan.
  • En skada eller inflammation kan uppstå vid repetetiva rörelser som är ovana för en. 
  • Man kan öva upp muskeln och på lång sikt behandla den genom att bygga upp styrka i den. 
  • När man har som mest ont i början kan man behöva äta smärtstillande läkemedel och undvika rörelser som gör väldigt ont, dock ska man inte hålla axeln helt stilla heller. 
  • Det kan ta olika lång tid innan man blir helt bra igen. 

Vad är senskada på infraspinatus?

En muskel består av muskulatur och sena. Senan är den smala delen av muskeln som fäster till benet. Infraspinatus är en av rotatorkuffsmuskeln, som stabiliserar axelleden. Muskeln roterar överarmen utåt i axelleden, en rörelse som man gör när man till exempel vrider armen bakom sig för att sträcka sig efter bilbältet. En skada i senan kan uppstå efter ensidigt och upprepat arbete. Arbete i ogynnsamma ställningar, till exempel med armarna över axelhöjd, kan också bidra till skada.

Egenbehandling

En behandlingsform som har viss dokumenterad effekt är en slags styrketräning. Principen vid denna typ av träning är att belasta senfästet till den skadade muskeln i korta perioder i taget. Träningen ger alltså en kort, ökad belastning på senfästet till den skadade muskeln. Belastningen bidrar till att öka produktionen av ny, frisk bindväv till senan. Syftet med belastningen är att kroppen reagerar med att förbättra senstrukturen efter träningen.

Det är också bra att töja muskeln, eftersom många med långvarig senproblematik ofta har nedsatt rörlighet i muskeln.

Man kan med hjälp av en fysioterapeut lägga upp ett övningsprogram. 

Träningsprinciper

Styrkeövningsprogram mot axelskador/inflammationer kan kännas obehagliga och göra ont i början. Det är viktigt att anpassa belastningen. Börja gärna med låg belastning och öka gradvis när smärtan så tillåter.

För att utföra den här typen av träning vid axelbesvär är det viktigt att tänka på att belastningen främst ska ligga på rörelsen ned mot utgångspositionen. Det vill säga att man ska använda muskeln för att bromsa eller hålla emot i rörelsen på den skadade sidan. 

För att uppnå bästa möjliga effekt av träningen är det viktigt att träningsplanen följs under en längre tid.

Man behöver utgå från sin egen nivå. Smärtan bestämmer graden av belastning, och träningen kommer kännas lite smärtsam. Upplevs smärtan som intensiv eller skarp bör belastningen sänkas. Öka belastningen i takt med att smärtan minskar efter träningen. I början kan övningarna vara ganska lätta och utföras hemma-

Om man behöver öka belastningen ytterligare kan det vara nödvändigt att använda träningsutrustning. 

Helst bör man träna flera pass per vecka, runt tre, men även om man gör det färre gånger har det sannolikt effekt.

Under varje träningspass ska man göra två typer av övningar. Den första övningen är en töjningsövning för att öka muskelns rörlighet. Den andra övningen är en styrkeövning som är inriktad mot att förbättra strukturen i den skadade senan.

Hur länge måste man träna för att bli bra?

För dem som uppnår en positiv effekt av den här träningen tar det normalt sex till tolv veckor innan de blir bra.