Gå direkt till huvudinnehållet
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Cauda equina-syndrom

Ett syndrom där nerverna mot underlivet och benen är i fara genom att det något som trycker mot nerverna längst ned i spinalkanalen, till exempel ett diskbråck.

Senast reviderad:


Vad är cauda equina-syndrom?

Ryggmärgen ligger inne i ryggraden, skyddad av benvävnad och den vattenhaltiga vätskan som omger ryggmärgen. Nedre delen av ryggmärgen (conus) slutar vid eller lite nedanför första ländkotan (L1). De nedersta nerverna som kommer från ryggmärgen löper rätt ned från conusområdet tills de försvinner ut mellan ryggkotorna som ligger längre ned. Denna samling av nerver påminner om svansen på en häst. Den har därför fått namnet cauda equina (hästsvans på latin).

Om det uppstår ett diskbråck eller en annan svulst/tumör längst ner i ryggen, kan den ibland trycka mot cauda equina. Nerverna kan då skadas av diskbråcket och det uppstår symtom på att nerverna inte fungerar som de ska. Det kallas för cauda equina-syndromet.

Symtom och tecken

Cauda equina-syndromet ger ofta olika symtom och fynd:

  • Ofta dubbelsidiga smärtor i benen, svaghet i benens muskler och svårigheter att gå.
  • Minskad känsel i underlivet/ridbyxområdet.
  • Förändrad funktion av urinblåsan, svårigheter att kissa eller inkontinens på grund av att urinblåsan är helt fylld med urin.
  • Minskad muskelspänning i analöppningens muskler.
  • Sexuell dysfunktion/erektionssvikt.

Cauda equina-syndromet kan också förekomma utan kraftbortfall eller känselnedsättning i benen. Tillståndet kan även förekomma utan smärtor.

Diagnos

Vid misstanke om tillståndet är snabb utredning viktigt. Magnetkameraundersökning är den undersökningsmetod som rekommenderas eftersom den tydligt visar om problemet beror på ett diskbråck, tumör, ett trångt område (stenos) eller en blödning före eventuell operation.

Behandling

Alla är överens om att en snabb operation där man ger plats åt nerverna har en avgörande betydelse för prognosen. Tidig operation ger en klart bättre prognos, och minskar risken för kvarstående urinläckage, muskelsvaghet i benen, kronisk smärta och sexuella problem.

Prognos

Prognosen vid ett tidigt ingrepp är bra. Cauda equina tillhör det perifera nervsystemet och kan reparera sig själv (regenerera) och är mer robust än ryggraden.

Vill du veta mer?