Gå direkt till huvudinnehållet

Inflammation/tendinos i hälsenan

Ont på baksidan av foten och fotleden kan bero på inflammation i hälsenan. Ibland finns ingen inflammation och smärtor beror då på en obalans mellan belastning och läkningsförmågan av hälsenan (tendinos).

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Sammanfattning

  • Akillestendinit betyder inflammation i hälsenan. Ibland finns ingen inflammation, men beror symtom på upprepade små skador i hälsenan (tendinos).
  • Symtomen är smärta vid belastning, ofta även med svullen häl samt vilovärk. 
  • Orsaken är ofta överbelastning efter att man exempelvis har tränat på ett annat sätt än vanligt eller har haft olämpliga skor.
  • Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien och undersökning av hälsenan.
  • Vanlig behandling består av rehabiliteringsövningar. Vid ihållande problem kan det ibland bli nödvändigt att operera hälsenan.
  • Chansen att bli helt bra är stor. 

Vad är inflammation i hälsenan?

Hälsenan fäster vid den stora vadmuskeln på baksidan av underbenet och det är denna sena man kan se och känna som en tjock sträng på baksidan av fotleden. Ibland uppstår en inflammation i hälsenan (akillestendinit eller hälseneinflammation) till följd av en överansträngning av hälsenan. Andra gånger uppstår liknande symtom men finns ingen inflammation. Man talar då om tendinos i hälsenan, eller förändringar i hälsenan som har uppstått till följd av att kroppen inte kan läka små skador som uppstår med tiden. 

Risken att få smärtor i hälsenan som beror på en inflammation eller tendinos är störst hos personer mellan 30 och 55 år, och risken är störst hos personer som är idrottare. Framför allt fysisk aktivitet som hopp och löpning ger en ökad risk. 

Symtom

Det vanligaste symtomet vid inflammation i eller runt hälsenan är smärta i hälen. Smärtan kommer ofta efter belastning, exempelvis efter löpträning, och avtar efter att man har vilat. Hälsenan kan också bli svullen och kännas stel, framför allt morgonstelhet. Det kan också vara smärtsamt att stå på tå. På grund av smärtorna kan det vara svårt att gå och träna som vanligt.

Orsak

Det finns många olika faktorer som kan bidra till att det uppstår inflammation och tendinos i hälsenan. Det är vanligt att det orsakas av överbelastning av hälsenan såsom ensidig belastning, hög intensitet och hårt underlag. Det kan också bero på upprepade små skador eller tryck från illasittande sko. Ibland uppstår en inflammation i underliggande slemsäck. Träning i kallt väder kan också ge en ökad risk för skador i hälsenan. 

Risken att utveckla inflammation och slitageförändringar i och runt hälsenan är större när man blir äldre. Man har sett att risken är ökad hos personer med övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Det finns också vissa läkemedel som kan ge besvär i hälsenan. 

För den som är plattfotad är risken för problem med hälsenan större. Vid plattfot vrids foten en aning utåt, vilket resulterar i ökad spänning och belastning på insidan av hälsenan. Med tiden kan detta leda till slitage.

Inflammation i hälsenan beror inte på bakterier eller virus utan på slitage eller överansträngning av olika slag.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistorien (hur symtomen har uppstått) och en bedömning av hälsenan genom kroppsundersökning. Ofta ingår en analys av hur foten belastas och hur patienten tränar.

Det är inte nödvändigt att ta laboratorieprov och det är oftast inte heller nödvändigt med röntgenundersökning. Ibland kan ultraljud eller MR-undersökning göras, framför allt om operation övervägs.

Behandling

Om man har en inflammation eller tendinos i hälsenan är fysioterapi den primära behandlingen. En fysioterapeut ger ofta ett lämpligt träningsprogram. Ibland kan anpassade skor eller skoinlägg ha gynnsam effekt. Forskare har sett att träning av hälsenan gör att hälsenan blir friskare och starkare, precis som muskler. Det tar dock tid och en sådan träning bör pågå i åtminstone tre till sex månader och vara individanpassad. Framför allt excentrisk träning (träning av muskler som blir längre eller de muskler som behövs för att bromsa en rörelse) har visat sig ha god effekt. 

Anti-inflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen , diklofenak  eller naproxen  (NSAID) har inte visat sig ha någon behandlingseffekt och bör därför endast användas om man har en samtidig slemhinneinflammation eller inflammation i senskidan (bindväv som finns runt senan).

Vid ihållande problem, som inte blir bättre med ovanstående behandling kan det bli nödvändigt att operera hälsenan. En sådan operation har i regel god effekt, men operationen kan medföra risker för skador på nerver och andra komplikationer. Därför ska det ses som ett behandlingsalternativ om andra behandlingar inte har gett önskad effekt. 

Exempel på övning

  • Excentriska tåhävningar, där man först använder båda ben för att lyfta hälarna. Sedan sänker man långsamt hälen ned mot marken när man står på ett ben. Ibland kan man behöva ett stöd för att hålla balansen. Upprepa cirka tio gånger och upprepa flera gånger.

Prognos

Chansen är stor att bli helt bra. Vid avlastning av hälen kan tillståndet ofta förbättras inom några dagar eller veckor. Men ofta tar rehabiliteringen (träningen) flera månader och det gäller att ha tålamod. Senan kan läka men det tar tid. 

Det kan ibland uppstå komplikationer så att symtomen blir mycket långvariga. I mycket sällsynta fall kan också en bristning av hälsenan uppstå som följd av att senan är försvagad.

Vill du veta mer?

Illustrationer