Gå direkt till huvudinnehållet

Kroniskt kompartmentsyndrom

Smärtor i underbenet som kommer vid kraftig fysisk ansträngning kan vara ett tecken på kroniskt kompartmentsyndrom.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om kroniskt kompartmentsyndrom

  • Många muskler i kroppen ligger i ett avgränsat fack, ett så kallat kompartment. Om trycket i ett kompartment blir för högt vid ansträngning kan det uppstå syrebrist i ett sådant muskelfack, vilket leder till symtom. Det kallas för kroniskt kompartmentsyndrom. 
  • Kroniskt kompartmentsyndrom ger vanligen smärtor i underbenet vid kraftig fysisk ansträngning.
  • Under träning ökar volymen av muskeln på grund av ökat blodflöde och ansamling av vätska i muskeln. Detta ökar trycket i muskelfacket vilket leder till att blodcirkulationen minskar.
  • Vid typiska symtom väcks ofta misstanke om kroniskt kompartmentsyndrom.
  • Vid långvariga problem kan det bli aktuellt med operation. Då öppnar man muskelfacket med ett snitt så att den inte längre klämmer runt muskeln.
  • Med rätt behandling är prognosen god.

Vad är kroniskt kompartmentsyndrom?

Många av våra muskler ligger i ett separat "fack" som omges av en hinna, vilket gör att muskeln är avdelad från andra strukturer. Ett sådant fack kallas också för kompartment eller muskelloge. Hinnorna runt ett kompartment är inte särskilt eftergivliga, vilket gör att svullnad i ett kompartment snabbt kan leda till att det blir ett för högt tryck inne i det kompartmentet. Ett förhöjt tryck gör att små och stora blodkärl trycks ihop, vilket kan leda till syrebrist i muskler och nerver.

Hos vissa personer leder användning av en muskel vid ansträngning till en tryckhöjning i muskelfacket som är så pass kraftig att den leder till övergående syrebrist i muskeln. Detta ovanliga tillstånd kallas för kroniskt kompartmentsyndrom. Namnet kroniskt syftar till att symtomen fortsätter att uppstå vid användning av muskeln. Kroniskt kompartmentsyndrom förekommer vanligen i underbenet men kan också förekomma i underarmen.

Symtom

Kroniskt kompartmentsyndrom ger vanligen smärtor i underbenet. Det beskrivs ofta som en krampliknande smärta, som ökar gradvis vid fortsatt muskelarbete. Vanligen behöver personen avbryta den fysiska aktiviteten på grund av smärtorna. Vid vila försvinner smärtorna igen. 

Besvären kan bli så pass uttalade att en idrottsutövare får problem med att böja fotleden uppåt (mot näsan), och det kan uppstå hudområden med nedsatt känsel. 

Orsak

Sjukdomen förekommer oftast hos idrottare som tränar löpning och spänstträning, till exempel i handboll och fotboll, men det förekommer även inom styrkeidrotter som tyngdlyftning.

Orsaken är förmodligen den snabba ökningen av muskelvolym i samband med intensiv träning. Den relativt oflexibla hinnan runt muskelfacket sträcks inte ut tillräckligt i förhållande till musklerna. Under träning ökar volymen av muskeln på grund av ökat blodflöde och ansamling av vätska i muskeln. Detta ökar trycket i muskelfacket vilket leder till att blodcirkulationen minskar. Om trycket blir för högt uppstår syrebrist i muskeln som leder till smärta. När belastningen upphör sjunker trycket, blodtillförseln normaliseras och smärtan försvinner.

Diagnos

Vid typiska symtom väcks ofta misstanke om kroniskt kompartmentsyndrom. Området där muskeln befinner sig kan vara utbuktande och spänt.

Diagnosen ställs med hjälp av ett så kallat arbetstest, där personen ska anstränga sig. Under ansträngningen mäts trycket i muskelfacket med hjälp av en nål som förs in i vävnaden. Med hjälp av denna tryckmätning kan man bedöma om det föreligger ett förhöjt tryck i muskelfacket, vilket talar för kroniskt kompartmentsyndrom. 

Behandling av kroniskt kompartmentsyndrom

Vid tillfälliga problem kan man försöka att anpassa aktiviteten så att symtomen minskar eller försvinner. Det kan till exempel handla om att springa på ett annat sätt. 

Vid långvariga problem kan det bli aktuellt med operation. Då öppnar man muskelfacket med ett snitt så att den inte längre klämmer runt muskeln.

Prognos

Med rätt behandling är prognosen god. I de fall där man behöver göra en operation är prognosen god – symtomen försvinner helt så småningom. 

Vill du veta mer?