Gå direkt till huvudinnehållet

Kroniskt kompartmentsyndrom i underbenet

Publicerad:


Vad är kompartmentsyndrom?

Benet består av flera muskelgrupper. Varje grupp är omgiven av en tunn hinna, som kallas fascia. Muskeln med omgivande fascia kallas en muskelloge. Fascia är lite flexibel. Om omfattningen av muskelgruppen, muskelvolymen, ökar över en kort tid, till exempel under ett träningspass, kommer trycket inne i logen att öka. Det ökade trycket hämmar cirkulationen till muskeln, vilket orsakar brist på syre i muskeln, vilket yttrar sig som en krampliknande smärta.

Kroniskt kompartmentsyndrom i underbenet är en relativt sällsynt sjukdom. Vanligtvis drabbas den främre muskellogen.

Orsak

Sjukdomen förekommer oftast hos idrottare som tränar löpning och spänstträning, till exempel i handboll och fotboll, men även inom styrkeidrotter som tyngdlyftning.

Orsaken är förmodligen den snabba ökningen av muskelvolym i samband med intensiv träning. Den relativt oflexibla muskelfascian sträcks inte ut tillräckligt i förhållande till musklerna. Under träning kommer volymen av muskeln öka på grund av ökat blodflöde och ansamling av vätska i muskeln. Detta ökar trycket i logen, cirkulationen minskar och så småningom kommer smärta till följd av syrebrist. När belastningen upphör, sjunker trycket, blodtillförseln normaliseras och smärtan försvinner.

Diagnos

Typiskt för tillståndet är gradvist insättande anfallsliknande smärta vid belastning. Smärtan försvinner oftast snabbt i vila. Smärtorna kan vara så uttalade att du har svårt att böja fotleden, och du kan bli domnad på utsidan av benet och foten. Smärtan är lokaliserad till den aktuella logen.

Läkaren kan bekräfta diagnosen genom att låta dig löpa lite. Muskulaturen i denna loge kommer då att vara öm och spänd. Undantagsvis mäts trycket i logen, och man ser att det är för högt.

Behandling

Det första och viktigaste är avlastning och töjning av benmusklerna. Du bör lägga om träningen så att du under en period gör aktiviteter som inte framkallar smärta. Du måste undvika löpning på hårt underlag, se till att du har bra skor som ger bra stötdämpning. Du bör undvika provocerande belastning i upp till tre månader, varefter du så småningom kan återuppta löpträningen.

Vid långvariga problem kan det bli aktuellt med operation. Då öppnar man fascian med ett snitt i den aktuella muskellogen så att den inte längre klämmer runt muskeln. Efter operationen börjar du med rörelseträning och lättstyrketräning av benmusklerna så snart som möjligt. Detta måste göras för att förhindra ärrbildning och sammanväxningar i operationsområdet.

Prognos

Med rätt behandling är prognosen god. Även i de fall där man måste genomgå en operation, är prognosen god. Vanligtvis efter en operation är du tillbaka i full träningsaktivitet efter sex till åtta veckor.

Vill du veta mer?