Köhlers sjukdom

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Vad är Köhlers sjukdom?

Fotskelett, ovanifrån

Köhlers sjukdom är ett smärtsamt tillstånd i mellanfoten eller framfoten. Sjukdomen orsakas av att ett av de små benen i foten får minskad blodtillförsel, och delar av benet sjunker ihop (aseptisk nekros). Tillståndet är oftast ensidigt. En åtskillnad görs mellan Köhler I och II. Vid Köhler I är det båtbenet (os naviculare) som är skadat, medan vid Köhler II är det en av de längre fotbenen (metatars 2 eller 3) som är skadat (se Röntgenbild av normal fot). Köhler II anges också som Freibergs sjukdom.

Både Köhler I och II är relativt sällsynta sjukdomar. Köhler I drabbar barn i åldrarna tre till tio år, oftare pojkar än flickor. Köhler II är vanligast bland tonårsflickor.

Orsak

Vi vet inte riktigt vad som händer när Köhlers sjukdom uppstår. Benen i fötterna utsätts för stora belastningar, de kläms och pressas ihop, och vid ett eller annat tillfälle uppstår det en skada på blodtillförseln till ett område av de angivna benen (avaskulär nekros). Benvävnad dör och kollapsar. Det skapar irritation i vävnaden och onormalt tryck på andra delar av fotens skelett, och smärta uppstår.

Diagnos

Barnet eller tonåringen utvecklar progressiv smärta i foten och börjar efter hand att halta. Smärtan är vanligtvis belägen i den mittersta delen av foten (Köhler I). Barnet försöker att gå på utsidan av foten för att minska trycket mot det ömma området. Smärtan blir ofta sämre i samband med ökad belastning, till exempel genom att gå längre promenader. Vid Köhler II är smärtan oftast lokaliserad i den främre delen av foten.

Vid undersökning visar barnet smärta, ömhet, och det kan vara svullnad i mellanfoten (Köhler I) eller i framfoten (Köhler II). Röntgenbilder visar typiska förändringar

Behandling

Målet med behandlingen är symtomlindring. I de flesta fall reparerar kroppen skadan själv.

Vid Köhler I kan behandling förkorta tiden med symtom. Man kan försöka med en iläggssula som ger stöd till insidan av foten, samt begränsa större belastningar på fötterna. Alternativt kan gips i sex till åtta veckor, följt av ortos (stel "korsett") till stöd för fotens valv, bidra till att förkorta varaktigheten av symtom till mindre än tre månader.

Också vid Köhler II är avlastning det viktigaste. Barnet ska undvika aktiviteter som framkallar symtom. Se till att barnet har rätt skor med en bra sula, eventuellt iläggssula.

Prognos

Både Koehler I och II är självbegränsande sjukdomar och prognosen är utmärkt. Båtbenet återfår sin normala form innan foten är fullvuxen, och normal benbildning sker oftast inom två år. Vid ihållande smärta måste man leta efter en annan orsak.

Vill du veta mer?

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.