Gå direkt till huvudinnehållet

Inflammation vid fästet av hälsenan (Severs sjukdom)

Inflammation vid fästet av hälsenan är en överbelastningsskada som i första hand ses hos barn i åldern 8 till 15 år. Tillståndet är ofarligt.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin Medibas

Senast uppdaterad: Publicerad:


Fakta

  • Hälsenan är en del av muskel i underbenet som fäster på hälbenet. Om man belastar hälsenan mycket eller länge kan delen längst som fäster i hälbenet ned bli inflammerad. Det är vanligast hos barn i åldersgruppen 8 till 15 år.
  • Inflammation i hälsenans fäste ger smärta på baksidan av hälen vid ansträngning.
  • Genom en undersökning av hälen kan man bedöma om det handlar om inflammation i hälsenans fäste.
  • Behandlingen vid inflammation i hälsenans fäste är att minska på aktiviteter som belastar hälsenan.
  • Inflammation i hälsenans fäste går nästan alltid över efter några veckor till månader.

Vad är inflammation vid fästet av hälsenan?

Tillståndet ses främst ses hos barn i åldersgruppen 8 till 15 år och är den vanligaste orsaken till hälsmärta hos barn. Hos äldre tonåringar är tillståndet sällsynt eftersom hälen slutar att växa runt 15 års ålder. 

Symtom

Barnet har smärta i den bakre delen av hälen, där hälsenan fäster i hälbenet. Smärtorna som förvärras vid fysisk aktivitet och att vila brukar minska smärtan.  Överbelastningsskador utvecklas över tid och det finns ingen tydlig skada i sjukdomshistorien. Ibland kan barnet börja halta eller gå på tå för att undvika belastning på hälen. Även om tillståndet är vanligast på en sida kan det hos vissa barn uppstå inflammation i hälsenan på båda hälarna.   

Orsak

Orsaken till inflammation vid fästet av hälsenan är en återkommande belastning där akillessenan fäster vid hälen och hälens tillväxtzon (tillväxtplatta, apofys). Det finns olika teorier om varför inflammationen uppstår, som till exempel tillväxtspurt i puberteten som påverkar senan, mekanisk irritation av senan och att belastning på senan kan uppstå på grund av hårda spark mot området hos barn med höga fotvalv eller med plattfothet. Övervikt och en hög aktivitetsnivå (idrott med löpträning eller hopp) kan även vara en bidragande faktor.  

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av en undersökning av foten och hälen. När hälen kläms från både in- och utsidan brukar det göra ont vilket kan tyda på inflammation. Röntgenundersökning behövs i de allra flesta fall inte men kan bli aktuellt för att utesluta andra möjliga orsaker till hälsmärta eller om tillståndet inte blir bättre. 

Det finns andra tillstånd som kan ge smärta kring hälen. Vid hälbenet finns det två slemsäckar som kan bli inflammerade. På fackspråk kallas en inflammerad slemsäck för bursit. Inflammation i slemsäckarna kan ge smärta och eventuellt rodnad och svullnad vid hälsenefästet. Inflammation kan även uppstå i andra senor runt fotleden och underbenet och man kan få smärta i hälområdet och smärta på in- eller utsidan av fotknölarna. Svullnad kan ibland även ses i området. 

Behandling av inflammation vid fästet av hälsenan

Tillståndet är ofarligt och försvinner oftast inom veckor till månader utan särskild behandling. Barnet bör undvika aktiviteter som ger smärta i hälen och istället välja alternativ träning. Smärtstillande mediciner är vanligtvis inte nödvändiga men om det finns mycket smärta kan man prova med inflammationshämmande läkemedel som till exempel ibuprofen  eller naproxen  under en kort period.

Prognos

Prognosen är god. Tillståndet går över av sig självt inom veckor till månader. 

Vill du veta mer?