Gå direkt till huvudinnehållet

Slemsäcksinflammation i höften

Slemsäckar är vätskefyllda blåsor som skyddar kroppen på utsatta ställen.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om slemsäcksinflammation i höften

  • Slemsäcksinflammation i höften är en inflammation i de slemsäckar som sitter vid det yttre utskottet på lårbenet, trochanter major.
  • Den som drabbas får smärtor, särskilt över själva lårbensutskottet, och ibland svårt att gå.
  • Orsaken är oftast långvarig belastning, men kan även bero på ett fall på höften eller ett förändrat gångmönster.
  • Diagnosen ställs mot bakgrund av sjukdomshistorien och undersökning av det inflammerade området.
  • Ofta krävs ingen annan behandling än att man försöker begränsa de rörelser och aktiviteter som ger upphov till smärta. Ibland kan en kortisonspruta och/eller inflammationsdämpande läkemedel behövas.
  • Inflammationen brukar i de flesta fall gå över efter ett par veckor. I vissa fall kan det ta flera månader och ibland år innan den ger med sig.

Vad är slemsäcksinflammation i höften?

Utsidan av höften i höjd med höftleden kan drabbas av belastningsbesvär. Här finns ett flertal slemsäckar (bursor) som fungerar som ett skydd längs med och mellan senor som passerar förbi. Det yttre benutskottet på lårbenet, trochanter major, är det höftben som känns på utsidan av höften. En slemsäcksinflammation i höften, trokanterbursit på läkarspråk, är en inflammation i mjukvävnaden (bursa och senor) vid eller ovanför trochanter major på yttersidan av låret.

Strax ovanför/bakom trochanter major fäster sätesmusklerna, eller gluteusmuskulaturen. Här kan det också uppstå inflammation i en eller flera slemsäckar (gluteal bursit). Senor fäster till trochanter major i samma område. Vid överbelastning, till exempel hos långdistanslöpare, kan det uppstå smärta i senan, så kallad trokantertendinopati. Det är ofta svårt att skilja mellan smärta i senan och slemsäcksinflammation, och det kan också vara svårt att skilja mellan trokanterbursit och gluteal bursit – därför omnämns de här som en enhet.

Den här typen av mjukvävnadsinflammation på utsidan av höftleden är ganska vanlig.

Symtom

Den som drabbas av inflammation eller irritation i bursa eller senor får smärtor och ibland svårt att gå. Det gör ont på utsidan av låret och höften och ofta är det särskilt ömt över trochanter major.

Ibland kan smärtorna stråla ned i benens yttersida. Smärtan förvärras ofta av gång eller rörelser som särskilt belastar sätesmuskulaturen, till exempel när man går uppför en trappa eller backe eller när man reser sig eller sätter sig. Det är även vanligt med ihållande värk.

I vissa fall kan smärtorna vara så plågsamma att det är svårt att gå utan att halta.

Orsak

Slemsäcksinflammationer uppstår vanligtvis till följd av långvarig belastning av höften. Tillståndet kan utlösas av att man har gått och stått länge, av fall på höften eller ett förändrat gångmönster. Men inflammationen kan också vara ett resultat av sjukdom och felställningar i rygg eller bäcken eller i benen.

Diagnos

Läkaren ställer diagnos först och främst mot bakgrund av sjukdomshistorien. Ofta finns det en utlösande orsak i form av överbelastning eller ett fall mot höften. Vid en undersökning märker läkaren att det inflammerade området är mycket ömt. Behandlingen är ungefär densamma oavsett om det handlar om sensmärta eller någon typ av slemsäcksinflammation.

Behandling

Tillståndet går ofta över av sig själv. Ofta krävs ingen annan behandling än man försöker begränsa de rörelser och aktiviteter som ger upphov till smärta.

Ibland kan en kortisoninjektion och/eller ett inflammationsdämpande läkemedel (NSAID-preparat) behövas.

Kortisoninjektionen ges i det område där man har mest ont. Om injektionen ges på rätt plats lindras smärtan snabbt. I många fall räcker det med en spruta, men ibland måste en ny spruta tas vid ett till två tillfällen med en till två veckors mellanrum.

Studier visar att kortisoninjektion i ett kortare perspektiv (upp till tre månader) minskar besvären av slemsäcksinflammation i höften, men att effekten på längre sikt (12–15 månader) är lika eller sämre än ingen behandling alls. 

Fysioterapi krävs endast i undantagsfall.

Prognos

De flesta känner sig bättre efter ett par veckor. I vissa fall kan det ta flera månader innan inflammationen ger med sig och i undantagsfall kan den hålla i sig i flera år. Då kan ett kirurgiskt ingrepp eventuellt övervägas.

Vill du veta mer?