Gå direkt till huvudinnehållet

Lårkaka – stötskada mot quadricepsmuskeln.

Lårkaka är en av de vanligaste idrottsskadorna. Skadan är särskilt frekvent inom kontaktidrotter som fotboll, handboll och ishockey.

Faktagranskad av Veronica Pahlberg, specislist i allmänmedidin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om lårkaka

  • Lårkaka uppstår vid en kraftigare stöt mot quadricepsmuskeln på framsidan av låret.
  • Det uppstår en blödning och svullnad i och nära muskeln. 
  • Ofta ökar smärtan och svullnaden efter ett tag och det blir svårt att använda benet.
  • Det är viktigt att tidigt behandla med vila, kyla, tryckförband och högläge.
  • Lårkaka brukar oftast läka utan problem.

Vad är en lårkaka?

En lårkaka är en muskelskada i låret som leder till en blödning i eller runt muskulaturen, vanligtvis på framsidan av låret i quadricepsmuskeln. På fackspråk kallas skadan för lårkontusion. En kraftig spark eller en stöt mot låret leder till bristningar av mindre blodkärl och muskelfibrer och det uppstår en blodansamling, ett djupare blåmärke, så kallat hematom. Muskeln är mer motståndskraftig mot skada om den är sammandragen (kontraherad) när skadan inträffar.

Symtom och tecken

Skadan utlöser akut smärta och det tar ofta några minuter innan smärtorna blir riktigt starka. Efter hand uppstår svullnad, låret blir hårt och det blir svårare att röra låret och benet. I vissa fall kan blodutgjutningar, större blåmärken, synas i huden nedanför det skadade stället.

Orsak

Lårkaka eller lårkontusion uppstår vid stöt, slag eller spark mot lårmuskeln och är en vanlig idrottsskada.

Quadricepsmuskeln består av flera muskelgrupper. Dessa är åtskilda från varandra och omges av bindvävsskidor, det bildas så kallade muskelkompartment.

Blödningen i muskeln kan antingen ske inne i muskeln (intramuskulärt) eller mellan muskelfiberbuntarna (intermuskulärt) det vill säga utanför muskelskidan.

Vid blödning inne i muskeln fylls muskelkompartment med blod och trycket ökar när blodet inte kommer ut ur skidan. Tryckökningen beror även på att blödningen utlöser en inflammationsreaktion och muskelcellerna i området svullnar upp. Det ökade trycket, tillsammans med att blodet blir kvar inne i muskelkompartment, gör att skadan blir smärtfull, rörelserna blir hämmade och det kan ta tid innan tillståndet läker.

Vid blödning mellan muskelkompartment kan blodet rinna undan, oftast ned mot knäet och fördelar sig mellan muskelkompartment och ger betydligt mindre smärta och obehag.

Diagnos

Skadan är typisk och det råder sällan tveksamhet kring orsaken. Ett tecken på intramuskulär skada är om knäleden inte kan böjas mer än 90°. Lårets omkrets är ofta större än vanligt på grund av svullnaden.

Ovanligt stark smärta kan ge misstanke om muskelkompartmentsyndrom.

Behandling

Första hjälpen är avgörande för att begränsa skadorna. Behandling enligt PRICE står för Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation, på svenska; skydda, vila, is, tryck och högläge.

Nedkylning kan göras med till exempel ispåse, tryckförband anläggas och låret hållas i högläge.Ispåsen bör ligga i till exempel  en handduk eller tröja för att inte kylan ska skada huden. Tryckförband ökar trycket inne i lårmuskeln och bidrar därför till att begränsa blödningen. 

Efter den akuta fasen inleds successivt ökad träning efter vad smärtan tillåter, helst i samråd med fysioterapeut. Tidig rehabilitering är viktigt för att återfå muskelstyrka men ska ske kontrollerat med successivt ökad belastning för att undvika skador.

Smärtlindring kan ske i första hand med paracetamol .

Prognos

Prognosen är god, idrott kan ofta återupptas inom dagar till veckor och i regel återfås full funktion. 

Vill du veta mer?