Akillesseninflammation (akillestendinit)

Akillestendinit

Inflammationsreaktion i akillessenan. Smärta, svullnad och ömhet i nedersta delen av senan.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.