Gå direkt till huvudinnehållet

Achenbachs syndrom

Publicerad:


Definition: 
Godartat tillstånd med okänd etiologi. Karakteriseras av spontan underhudsblödning (subdermal) i finger eller handflata som slutar spontant när tryck läggs mot blödningsstället.
Förekomst: 
Sällsynt tillstånd. Drabbar framförallt kvinnor, genomsnittsåldern för debut är 49,5 år. Symtomen kan vara återkommande hos samma individ.
Symtom: 
Varningssymtom kan komma minuter eller timmar före blödningen/färgförändringen. Typiska symtom är smärta, stickande känsla eller klåda.
Kliniska fynd:
Underhudsblödningen ger färgförändringar och eventuellt ödem i handflatan eller på handflatesidan (volart) på ett finger. Färgförändringarna försvinner efter några dagar, och efterlämnar inga kvarstående förändringar.
Diagnostik:
Typiskt förlopp och godartat tillstånd. Utredning är inte nödvändig. Doppler kan användas vid oklarhet om diagnosen.
Behandling:
Informera om tillståndets ofarliga natur och att utredning och behandling inte behövs.
  1. Godoy A, Tabares AH. Achenbach syndrome (paroxysmal finger hematoma). Vasc Med. 2019;24(4):361‐366. doi:10.1177/1358863X19849627 DOI  
  2. Kordzadeh A, Caine PL, Jonas A, Rhodes KM, Panayiotopolous YP. Is Achenbach's syndrome a surgical emergency? A systematic review. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016;42(4):439‐443. doi:10.1007/s00068-015-0610-0 DOI  
  3. Yamamoto Y, Yamamoto S. Achenbach's Syndrome. N Engl J Med. 2017;376(26):e53. doi:10.1056/NEJMicm1610146 DOI