Systemisk lupus erythematosus, SLE

Basfakta

Definition

  • Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk, recidiverande, potentiellt fatal inflammatorisk bindvävssjukdom med symtom från många organsystem som hud, muskuloskeletala systemet, blodkärl, njurar och centrala nervsystemet.
  • Tillståndet kan vara svårt att diagnostisera.1-2
  • Sjukdomen har ingen enskild diagnostisk markör och måste identifieras genom en kombination av kliniska och laboratoriemässiga kriterier.3
  • Tidig diagnos är viktigt eftersom behandling kan minska morbiditeten och mortaliteten,4 framförallt från lupus nefrit.5
  • Även om sjukdomen kan vara livshotande är den främst en kronisk sjukdom som ger dålig hälsa.6

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.