Gå direkt till huvudinnehållet

Polymyosit

Senast reviderad:


Definition:
Inflammatorisk muskelsjukdom som karakteriseras av muskelsvaghet och inflammation i muskelvävnaden.
Förekomst:
Årlig incidens är cirka 7 per miljon invånare i vuxen ålder. Debut vanligen i åldern 40–60 år. Ofta finns också annan reumatisk sjukdom, exempelvis Sjögrens syndrom eller systemisk skleros.
Symtom:
Symtomen utvecklas gradvis. De första besvären är ofta muskelsvaghet i lår och överarmar som gör det svårt att resa sig eller lyfta armarna. Även muskelsvaghet i nacken och händer kan finnas. Raynauds fenomen, svullnad i leder och trötthet är relativt vanligt. I vissa fall påverkas lungor, hjärta eller matstrupe, vilket kan ge andnöd och sväljsvårigheter.
Kliniska fynd:
Muskelömhet vid palpation, muskelatrofi, eventuellt fynd från andra organ.
Diagnostik:
I utredningen kan ingå blodprov för muskelenzymer och autoantikroppar, MRT, muskelbiopsi och EMG. Utredning görs på reumatolog-, eller neurologkliniker på läns- eller regionnivå. Ofta görs också utredning av hjärta, lungor och matstrupe.
Behandling:
De vanligaste läkemedlen vid polymyosit är kortikosteroider, azatioprin och metotrexat. IVIG (intravenös immunglobulin) har Ibland god effekt. Fysioterapi är en viktig del av behandlingen.