Gå direkt till huvudinnehållet

Polymyalgia reumatika och temporalisarterit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Polymyalgia reumatika (PMR) är ett kliniskt syndrom hos äldre som karakteriseras av värk och stelhet i skulder- och/eller bäckenområden, ofta med allmänsymtom. PMR och temporalisarterit förekommer ibland tillsammans. 
Förekomst:
Årlig incidens av PMR bland personer ≥50 år är 58–96 per 100 000 och för temporalisarterit cirka 20/100 000. Kvinnor drabbas 2–3 gånger oftare än män.
Symtom:
Huvudsymtom vid temporalisarterit är huvudvärk och synpåverkan. Mest framträdande symtom vid PMR är stelhet och smärta i proximal muskulatur, oftast symmetriskt i skulder- och bäckengördel, överarmar och lår.
Kliniska fynd:
Få typiska fynd vid PMR, men ofta finns ömhet i muskulaturen. Temporalisarterit kan ha lokaliserad ömhet vid temporalisartären, som kan vara förtjockad.
Diagnostik:
SR och CRP är ofta förhöjda. Temporalisbiopsi vid misstänkt temporalisarterit.
Behandling:
Kortikosteroider – vanlig startdos är 15–30 mg dagligen, men högre doser ges vid temporalisarterit. Supplement med kalcium och D-vitamin och eventuellt benspecifik behandling för att motverka sekundär osteoporos. 
 1. Salvarani C, Cantini F, Boiardi L, Hunder GG. Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis. N Engl J Med 2002; 347: 261-71. PubMed  
 2. Caylor TL, Perkins A. Recognition and management of polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis. Am Fam Physician 2013; 88: 676-84. PMID: 24364483. PubMed  
 3. Dasgupta B, Borg FA, Hassan N, et al. BSR and BHPR guidelines for the management of polymyalgia rheumatica. Rheumatology 2010; 49: 186-90. PMID: 19910443 PubMed  
 4. Øverlie H, Kerty E. Temporalisarteritt og cerebrovaskulære komplikasjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2936-8. PubMed  
 5. Salvarani C, Cantini F, Hunder GG. Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis. Lancet 2008; 372: 234-45. PubMed  
 6. Ameer MA, Peterfy RJ, Bansal P, Khazaeni B. Temporal Arteritis. 2021 Jul 18. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29083688 PubMed  
 7. Acharya S, Musa R. Polymyalgia Rheumatica. 2021 Jun 26. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 30725959. PubMed  
 8. Matteson EL, Buttgereit F, Dejaco C, et al. Glucocorticoids for Management of Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis. Rheum Dis Clin North Am. 2016 Feb;42(1):75-90. pmid: 26611552 PubMed  
 9. Weyand CM, Goronzy JJ. Medium- and large-vessel vasculitis. N Engl J Med 2003; 349: 160-9. PMID: 12853590 PubMed  
 10. Gran JT, Myklebust G. Incidence and clinical characteristics of peripheral arthritis in polymyalgia rheumatica and temporal arteritis. Rheumatology 2000; 39: 283-7. PMID: 10788536 PubMed  
 11. Hunder GG, Bloch DA, Michel BA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of giant cell arteritis. Arthritis Rheum 1990; 33: 1122-8. PubMed  
 12. Gonzalez-Gay MA, Garcia-Porrua C, Salvarani C, Olivieri I and Hunder GG. The spectrum of conditions mimicking polymyalgia rheumatica in Northwestern Spain. J Rheumatol 2000; 27: 2179-84. PubMed  
 13. Unwin B, Williams CN, Gilliland W. Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis. Am Fam Physician 2006; 74: 1547-54. PubMed  
 14. Bengtsson BÅ, Malmvall BE. Prognosis of giant cell arteritis including temporal arteritis and polymyalgia rheumatica. Acta Med Scand 1981; 209: 337-45. PubMed  
 15. Salvarani C, Gabriel S and Hunder GG. Distal extremity swelling with pitting edema in polymyalgia rheumatica: report of nineteen cases. Arthritis Rheum 1996; 39: 73-80. PubMed  
 16. Salvarani C, Cantini F, Olivieri I and Hunder GG. Polymyalgia rheumatica: a disorder of extraarticular synovial structures?. J Rheumatol 1999; 26: 517-21. PubMed  
 17. Cantini F, Salvarani C, Olivieri I. Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema syndrome: a prospective follow-up study and magnetic resonance imaging study. Ann Rheum Dis 1999; 58: 230-6. PubMed  
 18. Gonzalez-Gay MA, Barros S, Lopez-Diaz MJ, Garcia-Porrua C, Sanchez-Andrade A and Llorca J. Giant cell arteriris: disease patterns of clinical presentation in a series of 240 patients. Medicine (Baltimore) 2005; 84: 269-76. PubMed  
 19. Calamia KTand Hunder GG. Clinical manifestations of giant cell (temporal) arteritis. Clin Rheum Dis 1980; 6: 389-403. PubMed  
 20. Salvarani C, Gabriel SE, Gertz MA, Bjornsson J, Li C-Y and Hunder GG. Primary systemic amyloidosis presenting as giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica. Arthritis Rheum 1994; 37: 1621-6. PubMed  
 21. Salvarani C, Cimino L, Macchioni PL et al. Risk factors for visual loss in an Italian population-based cohort of patients with giant cell arteritis. Arthritis Rheum 2005; 53: 293-7. PubMed  
 22. Salvarani C, Macchioni PL, Tartoni PL et al. Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis: a 5-year epidemiologic and clinical study in Reggio Emilia, Italy. Clin Exp Rheumatol 1987; 5: 205-15. PubMed  
 23. Caselli RJ, Daube JR, Hunder GG, Whisnant JP. Peripheral neuropathic syndromes in giant cell (temporal) arteritis. Neurology 1988; 38: 685-9. PubMed  
 24. Smetana GW, Shmerling RH. Does this patient have temporal arteritis? JAMA 2002; 287: 92-101.PMID: 11754714 PubMed  
 25. Cantini F, Salvarani C, Olivieri I, et al. Erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein in the evaluation of disease activity and severity in polymyalgia rheumatica: a prospective follow-up study. Semin Arthritis Rheum 2000; 30: 17-24. PubMed  
 26. Jättecellsarterit. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Hämtad 2021-10-18 cms.medibas.se  
 27. Dejaco C, Singh YP, Perel P et al. 2015 recommendations for the management of polymyalgia rheumatica: a European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology collaborative initiative. Arthritis Rheumatol. 2015; 67(10): 2569-80. pmid:26359488 PubMed  
 28. Buttgereit F, Dejaco C, Matteson EL, Dasgupta B. Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis: A Systematic Review. JAMA 2016; Jun 14;315(22): 2442-58. pmid:27299619 PubMed  
 29. Polymyalgia reumatika (PMR). Akut internmedicn. Janusinfo, Region Stockholm, 2019 janusinfo.se  
 30. Temporalisarterit. Akut internmedicin. Janusinfo, Region Stockholm, 2019 janusinfo.se  
 31. Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket, 2020 www.lakemedelsverket.se  
 32. Floris A, Piga M, Chessa E, Congia M, Erre GL, Angioni MM, Mathieu A, Cauli A. Long-term glucocorticoid treatment and high relapse rate remain unresolved issues in the real-life management of polymyalgia rheumatica: a systematic literature review and meta-analysis. Clin Rheumatol. 2021 Aug 20. doi: 10.1007/s10067-021-05819-z. Epub ahead of print. PMID: 34415462. PubMed  
 33. Wu J, Keeley A, Mallen C et al. Incidence of infections associated with oral glucocorticoid dose in people diagnosed with polymyalgia rheumatica or giant cell arteritis: a cohort study in England. CMAJ 2019; 191: E680-8. pmid:31235489. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 34. Faurschou M, Ahlstrom MG, Lindhardsen J, et al. Risk of Diabetes mellitus among patients diagnosed with giant cell arteritis or granulomatosis with polyangiitis: Comparison with the general population. J Rheumatol. 2016 . PMID:27744394 PubMed  
 35. Hancock AT, Mallen CD, Muller S, et al. Risk of vascular events in patients with polymyalgia rheumatica. CMAJ. 2014 Jul 28. [url]http://www.cmaj.ca/content/early/2014/07/28/cmaj.140266.full.pdf[/url] PMID: 25070989 PubMed  
 36. Muller S, Hider SL, Belcher J, et al. Is cancer associated with polymyalgia rheumatica? A cohort study in the general practice research database. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1769:73. doi:10.1136/annrheumdis-2013-203465. PMID: 23842460 PubMed  
 37. Casselli RJ, Hunder GG, Whisnant JP. Neurological disease in biopsy-proven giant cell (temporal) arteritis. Neurology 1988; 38: 352-8. PMID: 3347337 PubMed  
 38. Gonzalez-Gay MA, Blanco R, Rodriguez-Valverde V et al. Permanent visual loss and cerebrovascular accidents in giant cell arteritis: predictors and response to treatment. Arthritis Rheum 1998; 41: 1497-1504. PubMed  
 39. Akram Q, Chinoy H. Scalp Necrosis Associated with Giant-Cell Arteritis. New Engl J Med 2016; 374: e6. doi:10.1056/NEJMicm1505378 PMID: 26863373 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet