Gå direkt till huvudinnehållet

Polymyalgia reumatika och temporalisarterit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Polymyalgia reumatika (PMR) är ett kliniskt syndrom hos äldre som karakteriseras av värk och stelhet i skulder- och/eller bäckenområden, ofta med allmänsymtom. PMR och temporalisarterit förekommer ibland tillsammans. 
Förekomst:
Årlig incidens av PMR bland personer ≥50 år är 58–96 per 100 000 och för temporalisarterit cirka 20/100 000. Kvinnor drabbas 2–3 gånger oftare än män.
Symtom:
Huvudsymtom vid temporalisarterit är huvudvärk och synpåverkan. Mest framträdande symtom vid PMR är stelhet och smärta i proximal muskulatur, oftast symmetriskt i skulder- och bäckengördel, överarmar och lår.
Kliniska fynd:
Få typiska fynd vid PMR, men ofta finns ömhet i muskulaturen. Temporalisarterit kan ha lokaliserad ömhet vid temporalisartären, som kan vara förtjockad.
Diagnostik:
SR och CRP är ofta förhöjda. Temporalisbiopsi vid misstänkt temporalisarterit.
Behandling:
Kortikosteroider – vanlig startdos är 15–30 mg dagligen, men högre doser ges vid temporalisarterit. Supplement med kalcium och D-vitamin och eventuellt benspecifik behandling för att motverka sekundär osteoporos. 
 1. Salvarani C, Cantini F, Boiardi L, Hunder GG. Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis. N Engl J Med 2002; 347: 261-71. PubMed  
 2. Caylor TL, Perkins A. Recognition and management of polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis. Am Fam Physician 2013; 88: 676-84. PMID: 24364483. PubMed  
 3. Dasgupta B, Borg FA, Hassan N, et al. BSR and BHPR guidelines for the management of polymyalgia rheumatica. Rheumatology 2010; 49: 186-90. PMID: 19910443 PubMed  
 4. Øverlie H, Kerty E. Temporalisarteritt og cerebrovaskulære komplikasjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2936-8. PubMed  
 5. Salvarani C, Cantini F, Hunder GG. Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis. Lancet 2008; 372: 234-45. PubMed  
 6. Ameer MA, Peterfy RJ, Bansal P, Khazaeni B. Temporal Arteritis. 2021 Jul 18. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29083688 PubMed  
 7. Acharya S, Musa R. Polymyalgia Rheumatica. 2021 Jun 26. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 30725959. PubMed  
 8. Matteson EL, Buttgereit F, Dejaco C, et al. Glucocorticoids for Management of Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis. Rheum Dis Clin North Am. 2016 Feb;42(1):75-90. pmid: 26611552 PubMed  
 9. Weyand CM, Goronzy JJ. Medium- and large-vessel vasculitis. N Engl J Med 2003; 349: 160-9. PMID: 12853590 PubMed  
 10. Gran JT, Myklebust G. Incidence and clinical characteristics of peripheral arthritis in polymyalgia rheumatica and temporal arteritis. Rheumatology 2000; 39: 283-7. PMID: 10788536 PubMed  
 11. Hunder GG, Bloch DA, Michel BA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of giant cell arteritis. Arthritis Rheum 1990; 33: 1122-8. PubMed  
 12. Gonzalez-Gay MA, Garcia-Porrua C, Salvarani C, Olivieri I and Hunder GG. The spectrum of conditions mimicking polymyalgia rheumatica in Northwestern Spain. J Rheumatol 2000; 27: 2179-84. PubMed  
 13. Unwin B, Williams CN, Gilliland W. Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis. Am Fam Physician 2006; 74: 1547-54. PubMed  
 14. Bengtsson BÅ, Malmvall BE. Prognosis of giant cell arteritis including temporal arteritis and polymyalgia rheumatica. Acta Med Scand 1981; 209: 337-45. PubMed  
 15. Salvarani C, Gabriel S and Hunder GG. Distal extremity swelling with pitting edema in polymyalgia rheumatica: report of nineteen cases. Arthritis Rheum 1996; 39: 73-80. PubMed  
 16. Salvarani C, Cantini F, Olivieri I and Hunder GG. Polymyalgia rheumatica: a disorder of extraarticular synovial structures?. J Rheumatol 1999; 26: 517-21. PubMed  
 17. Cantini F, Salvarani C, Olivieri I. Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema syndrome: a prospective follow-up study and magnetic resonance imaging study. Ann Rheum Dis 1999; 58: 230-6. PubMed  
 18. Gonzalez-Gay MA, Barros S, Lopez-Diaz MJ, Garcia-Porrua C, Sanchez-Andrade A and Llorca J. Giant cell arteriris: disease patterns of clinical presentation in a series of 240 patients. Medicine (Baltimore) 2005; 84: 269-76. PubMed  
 19. Calamia KTand Hunder GG. Clinical manifestations of giant cell (temporal) arteritis. Clin Rheum Dis 1980; 6: 389-403. PubMed  
 20. Salvarani C, Gabriel SE, Gertz MA, Bjornsson J, Li C-Y and Hunder GG. Primary systemic amyloidosis presenting as giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica. Arthritis Rheum 1994; 37: 1621-6. PubMed  
 21. Salvarani C, Cimino L, Macchioni PL et al. Risk factors for visual loss in an Italian population-based cohort of patients with giant cell arteritis. Arthritis Rheum 2005; 53: 293-7. PubMed  
 22. Salvarani C, Macchioni PL, Tartoni PL et al. Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis: a 5-year epidemiologic and clinical study in Reggio Emilia, Italy. Clin Exp Rheumatol 1987; 5: 205-15. PubMed  
 23. Coronel L, Rodríguez-Pardo J, Monjo I, de Miguel E. Prevalence and significance of ischemic cerebrovascular events in giant cell arteritis. Med Clin (Barc). 2021 Jul 23;157(2):53-57. English, Spanish. PMID: 32826078 PubMed  
 24. de Boysson H, Liozon E, Larivière D, et al. Giant Cell Arteritis-related Stroke: A Retrospective Multicenter Case-control Study. J Rheumatol. 2017 Mar;44(3):297-303. Epub 2017 Jan 15. PMID: 28089985 PubMed  
 25. Salvarini C, Muratore F. Clinical manifestations of giant cell arteritis. UpToDate. Sist oppdatert 23.05.2022. Siden lest 15.11.2022. www.uptodate.com  
 26. Smetana GW, Shmerling RH. Does this patient have temporal arteritis? JAMA 2002; 287: 92-101.PMID: 11754714 PubMed  
 27. Cantini F, Salvarani C, Olivieri I, et al. Erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein in the evaluation of disease activity and severity in polymyalgia rheumatica: a prospective follow-up study. Semin Arthritis Rheum 2000; 30: 17-24. PubMed  
 28. Jättecellsarterit. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Hämtad 2021-10-18 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 29. Dejaco C, Singh YP, Perel P et al. 2015 recommendations for the management of polymyalgia rheumatica: a European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology collaborative initiative. Arthritis Rheumatol. 2015; 67(10): 2569-80. pmid:26359488 PubMed  
 30. Buttgereit F, Dejaco C, Matteson EL, Dasgupta B. Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis: A Systematic Review. JAMA 2016; Jun 14;315(22): 2442-58. pmid:27299619 PubMed  
 31. Polymyalgia reumatika (PMR). Akut internmedicn. Janusinfo, Region Stockholm, 2019 janusinfo.se  
 32. Temporalisarterit. Akut internmedicin. Janusinfo, Region Stockholm, 2019 janusinfo.se  
 33. Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket, 2020 www.lakemedelsverket.se  
 34. Floris A, Piga M, Chessa E, Congia M, Erre GL, Angioni MM, Mathieu A, Cauli A. Long-term glucocorticoid treatment and high relapse rate remain unresolved issues in the real-life management of polymyalgia rheumatica: a systematic literature review and meta-analysis. Clin Rheumatol. 2021 Aug 20. doi: 10.1007/s10067-021-05819-z. Epub ahead of print. PMID: 34415462. PubMed  
 35. Wu J, Keeley A, Mallen C et al. Incidence of infections associated with oral glucocorticoid dose in people diagnosed with polymyalgia rheumatica or giant cell arteritis: a cohort study in England. CMAJ 2019; 191: E680-8. pmid:31235489. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 36. Faurschou M, Ahlstrom MG, Lindhardsen J, et al. Risk of Diabetes mellitus among patients diagnosed with giant cell arteritis or granulomatosis with polyangiitis: Comparison with the general population. J Rheumatol. 2016 . PMID:27744394 PubMed  
 37. Hancock AT, Mallen CD, Muller S, et al. Risk of vascular events in patients with polymyalgia rheumatica. CMAJ. 2014 Jul 28. [url]http://www.cmaj.ca/content/early/2014/07/28/cmaj.140266.full.pdf[/url] PMID: 25070989 PubMed  
 38. Muller S, Hider SL, Belcher J, et al. Is cancer associated with polymyalgia rheumatica? A cohort study in the general practice research database. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1769:73. doi:10.1136/annrheumdis-2013-203465. PMID: 23842460 PubMed  
 39. Casselli RJ, Hunder GG, Whisnant JP. Neurological disease in biopsy-proven giant cell (temporal) arteritis. Neurology 1988; 38: 352-8. PMID: 3347337 PubMed  
 40. Gonzalez-Gay MA, Blanco R, Rodriguez-Valverde V et al. Permanent visual loss and cerebrovascular accidents in giant cell arteritis: predictors and response to treatment. Arthritis Rheum 1998; 41: 1497-1504. PubMed  
 41. Akram Q, Chinoy H. Scalp Necrosis Associated with Giant-Cell Arteritis. New Engl J Med 2016; 374: e6. doi:10.1056/NEJMicm1505378 PMID: 26863373 PubMed  
 42. Caselli RJ, Daube JR, Hunder GG, Whisnant JP. Peripheral neuropathic syndromes in giant cell (temporal) arteritis. Neurology 1988; 38: 685-9. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete