Gå direkt till huvudinnehållet

Reaktiva artriter

Senast reviderad:


Definition:
Ledinflammation i efterloppet av en infektion utanför själva leden, på ett annat ställe i kroppen.
Förekomst:
Beror på det patogena agens som gett den primära infektionen. 
Symtom:
Ofta en monartrit eller asymmetrisk oligoartrit som oftast förekommer i leder i nedre extremiteter. Symtom från hud, slemhinnor, ögon och hjärta kan förekomma. 
Kliniska fynd:
Artrittecken (svullen, öm led med rörelseinskränkning). Eventuellt hud- och slemhinneförändringar.
Diagnostik:
Det finns inga specifika tester. Blodprover ingår i utredningen. Ledvätskeanalys, mikrobiologiska prover och bilddiagnostik kan bli aktuella. Ofta kan den primära infektionen inte påvisas då den kan vara behandlad eller utläkt.
Behandling:
Vanligen endast symtomatisk behandling med NSAID, eventuellt lokal/systemisk kortisonbehandling. 
  1. García-Kutzbach A, Chacón-Súchite J, García-Ferrer H, Iraheta I. Reactive arthritis: update 2018. Clin Rheumatol. 2018;37(4):869–874. PMID:29455267. PubMed  
  2. Schmitt SK. Reactive Arthritis. Infect Dis Clin North Am. 2017;31(2):265–277. PMID:28292540. PubMed  
  3. Rihl M. Update zur reaktiven Arthritis Update on reactive arthritis. Z Rheumatol. 2016;75(9):869–877. PMID:27596147. PubMed  
  4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Reaktiv artrit. 2016-01-01 (Hämtad 2020-04-21). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  5. Kataria RK, Brent LH. Spondyloarthropathies. Am Fam Physician 2004; 69: 2853-60. pmid:15222650 PubMed  
  6. Becker JA, Daily JP, Pohlgeers KM. Acute Monoarthritis: Diagnosis in Adults. Am Fam Physician. 2016;94(10):810‐816. PMID:27929277. PubMed  
  7. Lozada CJ. Reactive arthritis. Medscape, last updated Aug 20, 2018. emedicine.medscape.com  
  • Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Medicine doktor, specialistläkare i reumatologi, överläkare, Reumatologkliniken, Falu lasarett