Gå direkt till huvudinnehållet

Psoriasisartrit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Psoriasisartrit är en autoimmun, inflammatorisk ledsjukdom som är associerad med hudsjukdomen psoriasis.
Förekomst:
Cirka 2–4 % av befolkningen har psoriasis och av dem får 7–48 % psoriasisartrit.
Symtom:
Ofta utveckling över längre tid med ledsmärtor, svullnad, ömhet och rörelseinskränkning i de angripna lederna. Dessutom smärtor vid senornas och ligamentens fästen.
Kliniska fynd:
Asymmetriska lokalisationer av drabbade leder. Entesit – inflammation i senfästen. Daktylit – inflammation av helt finger eller hel tå. Artrit i DIP- och PIP-lederna. Grovt indelat har cirka 70 % av patienterna perifer sjukdom medan cirka 30 % har axialt engagemang (sakroiliakalederna).
Diagnostik:
SR, CRP, blodstatus och anti-CCP, eventuellt ytterligare prover utifrån differentialdiagnostiska överväganden. Röntgen av leder och MR över senfästen kan vara till hjälp i diagnostiken.
Behandling:
Symtomlindrande läkemedelsbehandling med NSAID, COX-2-hämmare eller lokala kortisoninjektioner. Om utebliven effekt av dessa kan DMARD-behandling, till exempel metotrexat ellerTNF-hämmare övervägas.
 1. Mease P, Goffe BS. Diagnosis and treatment of psoriatic arthritis. J Am Acad Dermatol 2005; 52: 1-19. pmid:15627075 PubMed  
 2. Gladman DD. Clinical aspects of the spondyloarthropathies. Am J Med Sci 1998; 316: 234-8. PubMed  
 3. Husted JA, Gladman DD, Farewell VT, Cook RJ. Health-related quality of life of patients with psoriatic arthritis: a comparison with patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2001; 45: 151-8. PubMed  
 4. Rapp SR, Feldman SR, Exum ML et al. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases.. J Am Acad Dermatol 1999; 41: 410-7. pmid:10459113 PubMed  
 5. Kirby B, Richards HL, Woo P, et al. Physical and psychologic measures are necessary to assess overall psoriasis severity. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 72-6. PubMed  
 6. Rahman P, Nguyen E, Cheung C, Schentag CT, Gladman DD. Comparison of radiological severity in psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2001; 28: 1041-4. PubMed  
 7. Läkemedel vid psoriasis och psoriasisartrit: behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2019) lakemedelsverket.se  
 8. Mease PJ, Gladman DD, Papp KA et al. Prevalence of rheumatologist-diagnosed psoriatic arthritis in patients with psoriasis in European/North American dermatology clinics. J Am Acad Dermatol. 2013 Nov;69(5):729-35. PMID: 23981683 PubMed  
 9. Villani AP, Rouzaud M, Sevrain M, et al. Prevalence of undiagnosed psoriatic arthritis among psoriasis patients: Systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2015 Aug;73(2):242-8. PubMed  
 10. Gladman DD, Brockbank J. Psoriatic arthritis. Expert Opin Investig Drugs 2000; 9: 1511-22. PubMed  
 11. McGonagle D, Conaghan PG, Emery P. Psoriatic arthritis: a unified concept twenty years on. Arthritis Rheum 1999; 42: 1080-6 PubMed  
 12. Traupe H. The puzzling genetics of psoriasis. Clin Dermatol 1995; 13: 99-103. PubMed  
 13. Bhalerao J, Bowcock AM. The genetics of psoriasis: a complex disorder of the skin and immune system. Hum Mol Genet 1998; 7: 1537-45. PubMed  
 14. Moll JM, Wright V. Familial occurrence of psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 1973; 32: 181-201. PubMed  
 15. Espinoza LR, van Solingen R, Cuellar ML, Angulo J. Insights into the pathogenesis of psoriasis and psoriatic arthritis. Am J Med Sci 1998; 316: 271-6. PubMed  
 16. Fearon U, Veale DJ. Pathogenesis of psoriatic arthritis. Clin Exp Dermatol 2001; 26: 333-7. PubMed  
 17. Costello P, Bresnihan B, O'Farrelly C, FitzGerald O. Predominance of CD8+ T lymphocytes in psoriatic arthritis. J Rheumatol 1999; 26: 1117-24. PubMed  
 18. Tassiulas I, Duncan SR, Centola M, Theofilopoulos AN, Boumpas DT. Clonal characteristics of T cell infiltrates in skin and synovium of patients with psoriatic arthritis. Hum Immunol 1999; 60: 479-91. PubMed  
 19. Gladman DD, Pahman P. Psoriatic arthritis. In: Ruddy S, Harris ED Jr, Sledge CB, eds. Kelley's Textbook of rheumatology. 6th ed. Philadelphia: Saunders, 2001: 1071-80.
 20. Torre Alonso JC, Rodriguez PA, Arribas Castrillo JM, et al. Psoriatic arthritis (PA): a clinical, immunological and radiological study of 180 patients. Br J Rheumatol 1991; 30: 245-50. PMID: 1863819. PubMed  
 21. Pitzalis C. Skin and joint disease in psoriatic arthritis: what is the link?. Br J Rheumatol 1998; 37: 480-3. PMID: 9651072. PubMed  
 22. Hammerschlag WA, Rice JR, Caldwell DS, Goldner JL. Psoriatic arthritis of the foot and ankle: analysis of joint involvement and diagnostic errors. Foot Ankle 1991; 12: 35-9. PubMed  
 23. Cohen MR, Reda DJ, Clegg DO. Baseline relationships between psoriasis and psoriatic arthritis: analysis of 221 patients with active psoriatic arthritis. Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group on Seronegative Spondyloarthropathies. J Rheumatol 1999; 26: 1752-6. PubMed  
 24. Moll JM, Wright V. Psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum 1973; 3: 55-78. PubMed  
 25. Battistone MJ, Manaster BJ, Reda DJ, Clegg DO. The prevalence of sacroiliitis in psoriatic arthritis: new perspectives from a large, multicenter cohort. A Department of Veterans Affairs Cooperative Study. Skeletal Radiol 1999; 28: 196-201. PubMed  
 26. Helliwell PS, Hickling P, Wright V. Do the radiological changes of classic ankylosing spondylitis differ from the changes found in the spondylitis associated with inflammatory bowel disease, psoriasis, and reactive arthritis? Ann Rheum Dis 1998; 57: 135-40. PubMed  
 27. Chandran V. Psoriatic spondylitis or ankylosing spondylitis with psoriasis: same or different? Curr Opin Rheumatol. 2019 Jul;31(4):329-334. doi: 10.1097/BOR.0000000000000609. PMID: 31135567 PubMed  
 28. Gladman DD. Psoriatic arthritis. Rheum Dis Clin North Am 1998; 24: 829-44. PubMed  
 29. Marsal S, Armadans -Gil L, Martinez M et al. Clinical, radiographic and HLA associations as markers for different patterns of psoriatic arthritis. Rheumatology 1999; 38: 332-7. pmid:10378711 PubMed  
 30. Psoriasisartrit. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hämtad 2022-09-19 cms.medibas.se  
 31. Hanly JG, Russell ML, Gladman DD. Psoriatic spondyloarthropathy: a long term prospective study. Ann Rheum Dis 1988; 47: 386-93. PubMed  
 32. Kammer GM, Soter NA, Gibson DJ, Schur PH. Psoriatic arthritis: a clinical, immunologic and HLA study of 100 patients. Semin Arthritis Rheum 1979; 9: 75-97. PubMed  
 33. Scarpa R, Mathieu A. Psoriatic arthritis: evolving concepts. Curr Opin Rheumatol 2000; 12: 274-80. PubMed  
 34. Salvarani C, Olivieri I, Cantini F, Macchioni L, Boiardi L. Psoriatic arthritis. Curr Opin Rheumatol 1998; 10: 299-305. PubMed  
 35. Pharmacological treatment of psoriatic arthritis: a systematic literature review for the 2015 update of the EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis. Ramiro S, Smolen JS, Landewé R et al. Ann Rheum Dis 2016;75:490-498. PMID: 26660203 PubMed  
 36. Svensk Reumatologisk Förenings Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid ankyloserande spondylit och psoriasisartrit. svenskreumatologi.se  
 37. Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se  
 38. Witman PM. Topical therapies for localized psoriasis. Mayo Clin Proc 2001; 76: 943-9. PubMed  
 39. Camisa C. Psoriasis: a clinical update on diagnosis and new therapies. Cleve Clin J Med 2000; 67: 105-13. PubMed  
 40. Wilsdon TD, Whittle SL, Thynne TRJ, Mangoni AA. Methotrexate for psoriatic arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD012722. DOI: 10.1002/14651858.CD012722.pub2. DOI  
 41. Krueger GG, Feldman SR, Camisa C, et al. Two considerations for patients with psoriasis and their clinicians: what defines mild, moderate, and severe psoriasis? What constitutes a clinically significant improvement when treating psoriasis? J Am Acad Dermatol 2000; 43: 281-5. PubMed  
 42. Krueger G, Koo J, Lebwohl M, et al. The impact of psoriasis on quality of life: results of a 1998 National Psoriasis Foundation patient-membership survey. Arch Dermatol 2001; 137: 280-4. PubMed  
 43. Charlton R, Green A, Shaddick G, et al. Risk of uveitis and inflammatory bowel disease in people with psoriatic arthritis: a population-based cohort study. Ann Rheum Dis. 2017. PMID: 29092855 PubMed  
 44. Guldberg-Møller J, Cordtz RL, Kristensen LE, Dreyer L. Incidence and time trends of joint surgery in patients with psoriatic arthritis: a register-based time series and cohort study from Denmark. Ann Rheum Dis. epub 215313. pmid:31300461 PubMed  
 45. Ogdie A, Yu Y, Haynes K, et al. Risk of major cardiovascular events in patients with psoriatic arthritis, psoriasis and rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. Ann Rheum Dis 2015; 74: 326-32. pmid:25351522 PubMed  
 46. Li X, Andersen KM, Chang H-Y, et al. Comparative risk of serious infections among real-world users of biologics for psoriasis or psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2019. pmid:31672774 PubMed  
 47. Gladman DD, Hing EN, Schentag CT, Cook RJ. Remission in psoriatic arthritis. J Rheumatol 2001; 28: 1045-8. PubMed  
 48. Wong K, Gladman DD, Husted J, Long JA, Farewell VT. Mortality studies in psoriatic arthritis: results from a single outpatient clinic. I. Causes and risk of death. Arthritis Rheum 1997; 40: 1868-72. PubMed  
 49. Gladman DD, Farewell VT, Wong K, Husted J. Mortality studies in psoriatic arthritis: results from a single outpatient center. II. Prognostic indicators for death. Arthritis Rheum 1998; 41: 1103-10. PubMed  
 50. Läkemedelsverket. Säkerhetsinformation angående tofacitinib. 2019-03-27 docetp.mpa.se  
 51. ElKayam O, Ophir J, Yaron M, Caspi D. Psoriatic arthritis: interrelationships between skin and joint manifestations related to onset, course and distribution. Clin Rheumatol 2000; 19: 301-5. PubMed  
 • Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, med dr och överläkare, Reumatologkliniken, Falu lasarett
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet