Gå direkt till huvudinnehållet

Kalciumpyrofosfatutfällning och pyrofosfatartrit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition: 
Kalciumpyrofasfatkristaller som fälls ut i vävnad i och/eller runt leder kan leda till artrit (pseudogikt, pyrofosfatartrit) eller artros (på grund av kondrokalcinos).
Förekomst: 
Prevalensen av kondrokalcinos vid röntgenundersökning ökar snabbt i hög ålder, cirka 15 % i åldersgruppen 65–74 år och cirka 44 % i åldersgruppen >84 år.
Symtom:
Akut artrit som utvecklas inom 6–24 timmar oftast monoartrit i knät eller kronisk artrit främst i knä och höft med långvarig smärta, ofta med fluktuerande förlopp eller artros i höft eller knän.
Kliniska fynd:
Artrit ger akut smärtsamma, varma, röda och svullna leder. Kan vara svårt att skilja från gikt, men lokalisering i armbågar, axlar eller debut i hög ålder kan ge misstanke. Artros kan orsaka ledsvullnad och nedsatt ledrörlighet.
Diagnostik:
Vid akut kristallartrit är ofta SR och CRP förhöjda men urat normalt. Röntgen av leder kan påvisa kondrokalcinos (kalciumutfällning i brosk). Mikroskopi av ledvätska i polärt ljus visar typiska kristaller.
Behandling:
NSAID, COX-2-hämmare, kolkicin eller kortison vid artrit.
  1. Zhang W, Doherty M, Pascual E, et al. EULAR recommendations for calcium pyrophosphate deposition. Part II: management. Ann Rheum Dis. 2011;70(4):571-575. doi:10.1136/ard.2010.139360. PMID: 21257614 PubMed  
  2. Zhang W, Doherty M, Bardin T, et al. European League Against Rheumatism recommendations for calcium pyrophosphate deposition. Part I: terminology and diagnosis. Ann Rheum Dis. 2011;70(4):563-570. doi:10.1136/ard.2010.139105. PMID: 21216817 PubMed  
  3. Wilkins E, Dieppe P, Maddison P, et al. Osteoarthritis and articular chondrocalcinosis in the elderly. Ann Rheum Dis. 1983;42:280-284. PMID: 6859960 PubMed  
  4. Neame R, Carr A, Muir K, et al. UK community prevalence of knee chondrocalcinosis: evidence that correlation with osteoarthritis is through a shared association with osteophyte. Ann Rheum Dis. 2003;62:513-518. PMID: 12759286 PubMed  
  5. Läkemedelsverket (2016). Läkemedelsbehandling av gikt. Hämtad 2016-06-02. lakemedelsverket.se  
  6. Pyrofosfatartrit. Nationellt kliniskt kunskapsstöd (hämtad 2022-5-20) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL