Gå direkt till huvudinnehållet

Axial spondylartrit, ankyloserande spondylit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Inflammatorisk ryggsjukdom med symtom och fynd som dominerar axialt, med ryggsmärta och/eller tecken på sakroiliit. Vid ankyloserande spondylit finns röntgenfynd som talar för sakroiliit.
Förekomst:
Cirka 0,2 % av befolkningen har ankyloserande spondylit. Icke radiografisk axial spondylartrit är sannolikt lika vanligt. 
Symtom:
Ryggsmärta >3 månader hos person <45 år. Stelhet och smärta efter vila. Ibland andra manifestationer såsom psoriasis eller inflammerade senfästen.
Kliniska fynd:
Ofta inga specifika fynd. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på en sammanvägd bedömning av uppgifter från anamnes, kliniska fynd, laboratorieprover och bilddiagnostik.
Behandling:
Består av farmakologisk behandling och träning/fysioterapi. NSAID ges i första hand.
 1. Forsblad d’Elia H, Husmark T, Lindström U, et al. Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit och psoriasisartrit 2020. Inget datum (Hämtad 2021-02-08). svenskreumatologi.se  
 2. van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2017;76(6):978-991. PMID:28087505. PubMed  
 3. Haglund E, Bremander A. Spondylartrit – Tidig diagnostik och rätt insatser avgörande för hälsan. Fysioterapi nr 2-14 (Hämtad 2021-02-08). medibas.se  
 4. Ward MM, Deodhar A, Gensler LS, et al. 2019 Update of the American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthritis Research and Treatment Network Recommendations for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019;71(10):1285-1299. PMID:31436026. PubMed  
 5. Scott IC, Whittle R, Bailey J, et al. Rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and axial spondyloarthritis epidemiology in England from 2004 to 2020: An observational study using primary care electronic health record data. Lancet Reg Health Eur 2022. pmid:36246147 PubMed  
 6. Hamilton L, Macgregor A, Warmington V, Pinch E, Gaffney K. The prevalence of inflammatory back pain in a UK primary care population. Rheumatology (Oxford). 2014;53(1):161-164. PMID:24136063. PubMed  
 7. Exarchou S, Lindström U, Askling J et al. The prevalence of clinically diagnosed ankylosing spondylitis and its clinical manifestations: a nationwide register study. Arthritis Res Ther. 2015 May 9;17(1):118. PMID: 25956915 PubMed  
 8. Haglund E, Bremander AB, Petersson IF, Strömbeck B, Bergman S, Jacobsson LT, Turkiewicz A, Geborek P, Englund M. Prevalence of spondyloarthritis and its subtypes in southern Sweden. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):943-8. PMID:21288961. PubMed  
 9. Sieper J, Poddubnyy D. Axial spondyloarthritis. Lancet. 2017;390(10089):73-84. PMID:28110981. PubMed  
 10. Taurog JD, Chhabra A, Colbert RA. Ankylosing Spondylitis and Axial Spondyloarthritis. N Engl J Med. 2016;374(26):2563-2574. PMID:27355535. PubMed  
 11. Magrey MN, Danve AS, Ermann J, Walsh JA. Recognizing Axial Spondyloarthritis: A Guide for Primary Care. Mayo Clin Proc. 2020;95(11):2499-2508. PMID:32736944. PubMed  
 12. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Ankyloserande spondylit (AS) – Bechterews syndrom. 2016-01-01 (Hämtad 2021-01-27). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 13. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Publicerad 2021-01-20 (Hämtad 2021-01-26). www.socialstyrelsen.se  
 14. Balint PV, Kane D, Wilson H, McInnes IB, Sturrock RD. Ultrasonography of entheseal insertions in the lower limb in spondyloarthropathy. Ann Rheum Dis 2002; 61: 905-10. PubMed  
 15. Wendling D, Prati C. Smoking and spondyloarthritis: a bad connection. Rheumatol Int. 2015;35(12):1951-1953. PMID:26462673. PubMed  
 16. van der Heijde D, Baraliakos X, Sieper J, et al. Efficacy and safety of upadacitinib for active ankylosing spondylitis refractory to biological therapy: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Ann Rheum Dis. 2022. PMID: 35788492 PubMed  
 17. Ward MM, Deodhar A, Akl EA, et al. American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthritis Research and Treatment Network 2015 Recommendations for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Rheumatol. 2015. doi: 10.1002/art.39298 DOI  
 18. Dagfinrud H, Kvein TK, Hagen K. Physiotherapy interventions for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008; 1: CD002822. PMID: 18254008. PubMed  
 19. Peters MJ, van der Horst-Bruinsma IE, Dijkmans BA, Nurmohamed MT. Cardiovascular risk profile of patients with spondylarthropathies, particularly ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum 2004; 34: 585-92. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Christina Östman Blomberg, med dr och specialistläkare, VO Reumatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala