Ankyloserande spondylit

Basfakta

Definition

  • Ankyloserande spondylit, tidigare Bechterews sjukdom, är ett kroniskt, inflammatoriskt tillstånd som huvudsakligen påverkar ryggkotor och bäckenleder, men också perifera leder och extraartikulära strukturer.1
  • Sakroilit är karakteristiskt för tillståndet, följt av inflammation på ställen där senor/ligament/ledkapsel eller ben fäster sig till varandra, och bildandet av syndesmofyter som leder till spinal ankylos senare i förloppet.2
  • Spondartriter inkluderar förutom ankyloserande spondylit också reaktiva artriter (inklusive Reiters syndrom), psoriatisk artrit, inflammatorisk tarmsjukdom-associerad spondylartrit och odifferentierad spondylartropati.3
  • På grund av sin långsamma utveckling – eller egentligen de sent påvisbara slätröntgenförändringarna – ställs diagnosen ofta sent i förloppet (i genomsnitt 5–10 år efter symtomdebut och ledtiden är längre för kvinnor).2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.