Gå direkt till huvudinnehållet

Symtom och förlopp vid reumatoid artrit (RA)

De karakteristiska symtomen vid reumatoid artrit (RA) är smärtande, varma och svullna leder, morgonstelhet som kan vara i timmar, och ibland generellt nedsatt allmäntillstånd. Tidigt i sjukdomsförloppet är det småleder i fingrar och tår som angrips.

Senast reviderad:


Symtom på reumatoid artrit (RA)

Huvudsymtomet vid RA är morgonstelhet som varar i minst en timme, stelhet kan även upplevas efter en kort tids vila. Stelheten avtar efter en stunds rörelse. Tidigt i sjukdomsförloppet är det vanligt att känna sig trött, ha feber, nedsatt matlust och att gå ner i vikt. Många beskriver känslan som att ha influensa, bortsett från att den varar i veckor och månader.

För att kunna ställa diagnosen RA bör patienten ha haft svullnad och smärta i småleder under minst sex veckor. Typiskt drabbas smålederna i fingrar, tår och handleder. Ledinflammationerna ger svullnad, lokal värme, smärta och nedsatt rörelseförmåga i de angripna lederna. På sikt kan också större leder som vrister, knäleder och armbågsleder angripas.

Typiskt för RA är att inflammationen vanligen uppträder i samma leder på höger och vänster kroppshalva. Om höger handled gör ont, är ofta även vänster handled angripen. Smärtan kan ändå upplevas som värre på ena sidan, beroende på vilken hand du använder mest. Vanligen gör de innersta fingerlederna (MCP-lederna) ont, medan de yttersta fingerlederna (DIP-lederna) betydligt mer sällan blir inflammerade.

Hos cirka 20 % av patienterna med RA bildas små knutor under huden (reumatiska noduli). Knutorna kan bli stora som ärtor och orsakas av inflammationer i små blodkärl. Oftast finns de vid armbågarna men de kan uppstå på alla ställen på huden. Reumatiska knutor gör vanligen inte ont, men i sällsynta fall kan de blir ömma och inflammerade.

Symtom hos barn

RA hos barn, Juvenil idiopatisk artrit (JIA), börjar oftast med hög feber och frossa tillsammans med smärtor och svullnad i flera leder. Barn kan även få hudutslag. Inre organ, exempelvis hjärta och lungor, kan också bli angripna.

Symtomen kan svänga

RA-symtom kan variera i intensitet och kan komma och gå. Perioder med ökad sjukdomsaktivitet, så kallade exacerbationer eller skov, alternerar med bra perioder, så kallade remissioner.

Efter hand kan RA medföra att lederna blir deformerade och snedställda.

Sjukdomens allvarlighet

RA är en kronisk sjukdom som för de flesta varar livet ut. Vissa patienter har konstanta besvär, medan andra upplever ett växlande förlopp där det ibland blir värre (skov), andra gånger bättre (remissioner).

Idag finns effektiv behandling mot RA. Det är mycket viktigt att ställa diagnosen tidigt för att komma igång med behandling så snabbt som möjligt. Tidig behandling kan förhindra allvarliga skador på ledhinnan och benvävnaden. Vid korrekt behandling kan de flesta patienter leva ett aktivt liv. Obehandlade leder kan bli förstörda, även enkla uppgifter blir då svåra att utföra.

RA kan också ge lågt blodvärde (anemi), angripa nerver och ge inflammation i ögats blodkärl (sklerit). RA-patienter har även ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdomar, vissa typer av lymfkörtelcancer, infektioner och magproblem. Benskörhet är också vanligare hos patienter med RA, särskilt hos kvinnor. Adekvat behandling kan minska risken för sådana komplikationer.

Vill du veta mer?