Gå direkt till huvudinnehållet

Kirurgisk behandling av reumatoid artrit (RA) i händerna

Senast reviderad:


Bevarande av handfunktionen hos patienter med reumatoid artrit (RA) kräver både behandling med läkemedel och kirurgiska insatser. Även om förbättrad medicinsk behandling har reducerat behovet av kirurgi, är kirurgi fortfarande en viktig del av behandlingsutbudet för reumatiker.

RA upptäcks vanligen först i händerna med inflammation i handlederna och i fingrarnas två innersta leder (PIP- och MCP-lederna). Kroniska inflammationsförändringar i ledhinnorna (synovia) skadar ledband, hämmar senornas glidande rörelser fram och tillbaka, förstör leder, trycker på och skadar nerver och ger muskelförlust (atrofi) för att muskulaturen används för lite.

Vad kan kirurgi göra för dig?

Syftet med kirurgi är att:

  • Lindra smärtorna.
  • Återskapa funktion.
  • Förhindra utveckling av framtida deformitet.
  • Förbättra handens utseende.

Felställningar behöver inte nödvändigtvis opereras, men man ska inte heller bortse från dem. Om du måste vänta till slutstadiet av sjukdomen innan kirurgi övervägs, blir behandlingsmöjligheterna mycket färre och det funktionella resultatet klart sämre.

Aktiv RA utesluter inte kirurgi, men innan kirurgi övervägs, bör medicinsk behandling ha provats och det är först vid utebliven effekt från ett korrekt medicinskt behandlingsupplägg som kirurgi blir aktuellt. Den medicinska behandlingen bör fortsätta samtidigt som du opereras, det ökar chansen att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Komplikationer som kirurgi kan avhjälpa

Tidigt i sjukdomsutvecklingen är fokus för både medicinsk och kirurgisk behandling riktat mot att upprätthålla normal struktur och funktion i handen.

Skada på medianusnerven

Om medianusnerven kommer i kläm och ger nervskada som leder till att du inte kan gripa, följa eller styra handen ordentligt – bör du opereras så att trycket mot nerven tas bort. Skada på medianusnerven är ett tillstånd som uppstår hos så många som 80 % av patienterna med RA. Efter operation rapporterar 90 % av patienterna förbättring i handfunktionen, också bland dem som har haft RA i över 15 år.

Inflammation i senskidorna (tenosynovit)

Inflammation i senskidorna (tenosynovit) begränsar senornas rörelser och kan påverka både sträck- och böjmuskler i handen och underarmen. Tillståndet ger smärta, svullnad, kännbart knastrande ljud runt senan (crepitus) och hämmar aktiva rörelser. Inflammationen kan försvaga senan och orsaka avslitning (ruptur) av senan. Kirurgisk borttagning av inflammerade senskidor (tenosynovektomi) förhindrar senruptur bland patienter med risk för detta. I en studie uppgav 84 % att de var nöjda med resultatet efter kirurgi, och bara 10 % upplevde ny inflammation under de följande fem åren.

Ledinflammation (artrit, synovit)

I kroniskt inflammerade leder medför samma nedbrytande sjukdomsprocess skador på leder, ledband, uppmjukning av benvävnad och nedbrytning av ledbrosket. När den medicinska behandlingen inte klarar av att kontrollera ledinflammationen reducerar kirurgisk borttagning av ledhinnan (synovektomi) ledsmärtan och svullnaden. Ingreppet kan dessutom förebygga deformering av handen och ledstrukturen om operation utförs tidigt i sjukdomsförloppet. Tidig kirurgi kan också i många fall skona patienterna från större ingrepp senare.

Inflammation i handleden

Efter hand när sjukdomen utvecklar sig, leder ledhinneinflammationen (synoviten) till instabila leder och en så kallad destruktiv ledinflammation. Handleden förskjuts mot tumsidan (radial deviation) och nedre delen av underarmsbenet på lillfingersidan (ulna) blir synlig som en kula. Dessa förändringar uppvisas hos 70 % av patienterna tre år efter sjukdomsdebut. Förmågan att rotera underamen inskränks och det finns risk för avslitning av sträcksenor. Tidig kirurgi kan förhindra deformitet i handleden och eventuell senare senruptur. I framskridna fall kan det bli nödvändigt att steloperera handleden (artrodes) och flytta på senor. Långtidsuppföljning av patienter som har genomgått sådan kirurgi, visade att de allra flesta hade blivit klart bättre, både genom att smärtorna var mindre uttalade och att handfunktionen var förbättrad.

Inflammation i MCP-lederna

Kronisk inflammation i de innersta fingerlederna (MCP-lederna) kan förstöra ledbanden runt lederna. Resultatet blir att lederna dras i riktning mot lillfingret (ulnar deviation). Förmågan att sträcka ut fingrarna förloras, vilket gör det svårt att gripa och släppa. Omfattande nedbrytningar och varaktiga felställningar i lederna kräver att lederna byts ut. Silikonimplantat används och de ger stabilitet och smärtlindring. Med tiden finns det risk att implantaten kan gå sönder, vilket leder till ny deformitet och förlorad rörlighet. I en uppföljningsstudie var cirka 83 % och 63 % av de implanterade lederna intakta efter 10 och 17 år. Patienterna uttrycker tillfredsställelse genom förbättring av handfunktionen och utseendemässigt "finare" händer. Resultat från tidigare studier med nya typer av implantat är lovande.

Inflammation i PIP-lederna

I de mellersta fingerlederna (PIP-lederna) uppstår ofta svanhalsdeformitet och lederna blir stela efter ett tag. Snedställningar kan även uppstå, särskilt i tummen. Snedhet i handleden och i MCP-lederna påverkar positionen av PIP-lederna och kräver ofta korrigering innan man utvärderar operation av PIP-lederna. Det är viktigt att man kommer tidigt med kirurgisk korrigering av svanhalsdeformiteter. Om lederna har förflyttats och stelnat bör de vanligen stelopereras för att ge bästa möjliga funktion – vilket är en sämre lösning. Protesoperationer i dessa leder kan ibland vara ett behandlingsalternativ.

Samarbete

Lyckad behandling av patienter med RA i händerna kräver nära samarbete mellan husläkare, reumatolog, kirurg, fysioterapeut och patient. Ett sådant samarbete är förutsättningen för att kunna bevara en bra handfunktion. Framtida framsteg på detta fält är också beroende av att kirurger och andra medicinska specialister samarbetar.

 

Animation av reumatoid artrit, hand

Vill du veta mer?