Gå direkt till huvudinnehållet

Modern forskning på reumatoid artrit och framtidsperspektiv

Senast reviderad:


Hög forskningsaktivitet

Under det senaste årtiondet har vår kunskap om immunsystem, genetik och celler ökat enormt. Detta har bland annat gjort att vi idag vet mycket mer om RA än för bara några år sedan. Men även om vi vet ganska exakt hur sjukdomen utvecklar sig, vet vi endast lite om hur och varför den börjar (Orsaker till RA). Det finns stora forskningsprojekt för att få ännu bättre förståelse av RA, vilket förhoppningsvis kan ge bättre läkemedel och kanske stoppa sjukdomen helt.

Immunförsvaret

RA är nära förknippat med immunförsvaret. Tillståndet räknas som en autoimmun sjukdom. Mycket forskning bedrivs därför för att bättre förstå immunförsvarets roll i sjukdomen. Mer kunskap kan förhoppningsvis ge nya metoder för att angripa sjukdomen med hjälp av läkemedel som är mer effektiva och har färre biverkningar.

Genetik

Forskarna antar att cirka hälften av de som drabbas av RA har en genetisk predisposition. Bättre kunskap om vilka gener som ligger bakom sjukdomen kan ge viktig information om hur den uppstår och kanske möjliggöra effektiv behandling med genterapi.

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer är ytterligare en bidragande orsak till sjukdomsutbrott. Rökning framträder allt tydligare som en mycket viktig faktor både för sjukdomsdebut och för utveckling mot en mer svårartad RA. Rökare svarar inte heller lika bra på behandling som ickerökare. Ytterligare miljöfaktorer som har betydelse är infektioner med virus eller bakterier som kan bidra till sjukdomsutbrott. Andra faktorer som har beskrivits är yrkesexpositioner för bland annat kisel, mineraloljor.

Kroppens immunförsvar är kopplat till regleringen av hormoner och nervsystemet. Det verkar som om naturliga svängningar i mängden av enskilda hormoner påverkar sjukdomsaktiviteten vid RA. Det är känt att kvinnor har högre förekomst av RA än män, och att de flesta kvinnor blir bättre under graviditeten. Östrogen i form av klimakterell substitutionsbehandling tycks till exempel ha en skyddande effekt. Allt detta tyder på ett avancerat samspel mellan olika system i kroppen. Bättre förståelse för detta samspel kan ge ny kunskap om sjukdomen, och kanske nya infallsvinklar för behandling.

Kardiovaskulär sjukdom som komplikation vid RA

På senare år har kunskapen ökat kring följdsjukdomar till RA och kronisk inflammatorisk sjukdom. RA-patienter har en ökad dödlighet generellt och den viktigaste dödsorsaken hos dessa patienter är hjärt-kärlsjukdom så kallad kardiovaskulär sjukdom såsom hjärtinfarkt. Här framträder RA som en riskfaktor bland flera andra tidigare kända riskfaktorer som rökning och förhöjt blodtryck som ökar risk för sjuklighet och död i hjärt-kärlsjukdom. Riskökningen är jämförbar med att ha diabetes.

Vill du veta mer?