Autoimmuna sjukdomar

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Fakta

 • Kroppens immunsystem skapar antikroppar för att skydda kroppen mot mikroorganismer som bakterier och virus.
 • Autoimmuna sjukdomar uppstår på grund av att immunsystemet skapar antikroppar som angriper kroppens egen vävnad.
 • Dessa antikroppar kan mätas med blodprover.
 • Symtomen kommer från det eller de organ som drabbas.
 • Det finns läkemedel som kan dämpa immunsystemet och eliminera de värsta symtomen.

Vad är en autoimmun sjukdom?

I kroppen finns särskilda celler som bildar ämnen som skyddar människan mot infektioner. Det är speciella ämnen som produceras av vissa typer av immunceller. Ämnena som produceras kallas antikroppar. Antikroppar har en mängd specialiserade funktioner, som dock inte gås igenom i detalj i denna text. Deras huvuduppgift är att skydda kroppen mot mikrober, som bakterier och virus. När mikroberna kommer in i kroppen blir dessa "märkta" av antikroppar vilket leder till att andra immunceller kan gå till angrepp mot dem.

Autoimmuna sjukdomar uppstår till följd av att kroppen börjar producera antikroppar mot specifika delar av kroppens egen vävnad. Det finns en mängd sjukdomar som är av autoimmun karaktär, nedan följer en lista med några av dem:

 • Addisons sjukdom
 • Hemolytisk anemi
 • Perniciös anemi
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Reumatoid artrit
 • Celiaki
 • Myastenia gravis

Orsak

I dagsläget vet forskare inte säkert hur och varför autoimmuna sjukdomar uppstår.

Man vet att en del av dessa sjukdomar är vanligare i vissa familjer, något som tyder på att de kan vara ärftliga. Samtidigt vet man att inte alla i släkten får sjukdomen, något som kan tyda på att det behövs en yttre faktor från miljön för att utlösa sjukdomen.

Det är också känt att denna typ av sjukdom är vanligare hos äldre personer, något som vissa forskare tror har ett samband med kvaliteten på äldre människors immunsystem. I korthet vet man inte något säkert, men det finns hypoteser som verkar trovärdiga.

Vilka är symtomen vid autoimmuna sjukdomar?

De varierar betydligt från sjukdom till sjukdom. Det som är gemensamt för den här sjukdomsgruppen är att symtomen utgår från det eller de organ som är drabbade. Vid hemolytisk anemi skapar kroppen exempelvis antikroppar mot kroppens röda blodkroppar, något som gör att dessa bryts ned. Konsekvensen blir att symtomen yttrar sig som blodbrist.

På samma sätt har andra autoimmuna sjukdomar symtom som orsakas av antikroppar som produceras.

Hur kan man få reda på om sjukdomar är autoimmuna?

Som tidigare nämnts så produceras det antikroppar som annars inte skulle produceras. Dessa kan mätas från ett blodprov. För de flesta autoimmuna sjukdomar finns det ett sådant test som kan visa om det finns antikroppar eller inte.

Kan autoimmuna sjukdomar behandlas?

För dessa sjukdomar finns det sällan behandlingar som gör att patienten botas från sin sjukdom. Det finns däremot läkemedel som kan dämpa immunsystemet på så sätt att de värsta symtomen elimineras. Behandlingsupplägget för de olika sjukdomarna varierar. För mer information om behandling av en viss sjukdom, rekommenderas du att läsa särskilt om den sjukdomen.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.