Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumokockvaccination, vuxna

Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Fitzgerald D, Waterer GW. Invasive Pneumococcal and Meningococcal Disease. Infect Dis Clin North Am. 2019;33(4):1125-1141. doi:10.1016/j.idc.2019.08.007PMID: 31668194 PubMed  
 2. Janusinfo (Region Stockholm) Pneumokockvacciner. Pontus Naucler, docent, överläkare infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset. 2023-02-13 (hämtad 2023-05-29) janusinfo.se  
 3. Folkhälsomyndigheten. Vaccin mot pneumokockinfektion 2022-12-08 (hämtad 2023-05-29) www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. FASS. Pneumovax (hämtad 2023-05-29) www.fass.se  
 5. Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022). Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2022-10-03. www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper HSLF-FS 2022:55 2022-12-01 www.folkhalsomyndigheten.se  
 7. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper uppdaterat 2022-11-25 (hämtad 2023-05-29) www.folkhalsomyndigheten.se  
 8. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper 2019-01-25 (hämtad 2023-05-29) www.folkhalsomyndigheten.se  
 9. JanusMed. Fosterpåverkan. Vaccin mot pneumokockinfektioner 2021-05-28 (hämtad 2023-05-29) janusmed.se  
 10. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. 2016 (hämtad 2022-10-01) infektion.net  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas