Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumokockvaccination, vuxna

Senast reviderad:
Sakkunnig:

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. 2016 (hämtad 2018-02-12) www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. 2016 (hämtad 2018-01-18) www.infektion.net  
  3. Huss A, Scott P, StuckAE, et al. Efficacy of pneumococcal vaccination in adults: a meta-analysis. CMAJ 2009; 180: 48-58. PMID: 19124790 PubMed  
  4. Galanis I, Lindstrand A, Darenberg J et al. Effectsof PCV7 and PCV13 oninvasivepneumococcaldisease and carriage in Stockholm, Sweden. EurRespir J. 2016 Apr;47(4):1208-18. PMID: 26797033 PubMed  
  • Lars Rombo, adjungerad professor och överläkare, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet