Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumokockvaccination, vuxna

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. 2020 (hämtad 2022-10-01) www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022). Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2022-10-03. www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Huss A, Scott P, StuckAE, et al. Efficacy of pneumococcal vaccination in adults: a meta-analysis. CMAJ 2009; 180: 48-58. PMID: 19124790 PubMed  
  4. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. 2016 (hämtad 2022-10-01) infektion.net  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet