MPR

Indikationer

  • Ingår i barnvaccinationsprogrammet för att immunisera mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Kan ges till personer som vill ha skydd mot mässlingen samt till personer med yrken där immunitet är rekommenderat (hälso- och sjukvårdpersonal).1

Kontraindikationer

Vaccin

Dosering

Information

Mer information


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.