Mässlingsvaccin

Indikationer

  • Ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige som en del av MPR-vaccinet.
  • Kan ges till ovaccinerade spädbarn från nio månaders ålder vid ökad smittrisk. Vid hög smittrisk kan vaccinering övervägas för barn i åldern sex till nio månader om mamman inte haft mässling.
  • Kan ges till personer som vill ha skydd mot mässlingen samt till personer med yrken där immunitet är rekommenderat (hälso- och sjukvårdpersonal).1

Kontraindikationer

Vaccin

Dosering

Information

Information om tillståndet


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.