Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatit B-vaccin

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Vaccin mot hepatit B. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2019-12-12 www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om vaccination mot hepatit B Hämtad 2019-12-12 www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Arbetsmiljöverket. Smittrisker (AFS 2018:4). Hämtad 2019-12-12 www.av.se  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet