Vaccin mot gula febern

Indikationer

  • Förebyggande mot gula febern för resenärer.
  • En del länder kräver intyg på vaccin mot gula febern före inresa i landet.
  • Vaccinet är också aktuellt i andra länder där sjukdomen är endemisk: gäller i stort sett tropiska och subtropiska områden i Afrika, Sydamerika och Mellanamerika i bältet mellan 15° nordlig och 15° sydlig bredd.
  • Ges ej till barn <1 år och observera reservation efter 65 års ålder, se nedan.
  • Se Sök bland resevaccin när det gäller enskilda länder.

Kontraindikationer

Vaccin

Dosering

Information


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.