Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination av patienter med nedsatt immunförsvar

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Vaksinasjon ved immunsvikt (hämtad 2021-10-12).
  1. Ljungman P. Vaccination of immunocompromised patients. Clin Microbiol Infect. 2012;18 Suppl 5:93-99. doi:10.1111/j.1469-0691.2012.03971.xPMID: 23051059 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL