MPR-vaccination

MPR-vaccin i Sverige

Mässlingsvaccin till småbarn har ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1971. Vaccin mot röda hund har erbjudits till flickor i 12 års ålder sedan 1974. Från 1982 har alla barn istället fått erbjudande om det kombinerade vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR-vaccinet, vid 18 månaders ålder och en andra dos vid 12 års ålder. På grund av den ökade spridningen av mässling är den andra dosen numera tidigarelagd och ges vid 6–8 års ålder till alla födda år 2002 och senare.

  • M står för Mässling (Morbilli)
  • P står för Påssjuka (Parotit)
  • R står för Röda hund (Rubella)

Hur allvarliga är sjukdomarna?

Vad händer om vaccinationstäckningen blir för låg?

Varför ges två doser MPR-vaccin?

Varför delas inte vaccinen upp?

MPR och andra sjukdomar

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.