Fågelinfluensa

Sammanfattning

  • DEFINITION:Infektion med influensavirus (olika influensavirus typ A) hos fåglar. Smittar mycket sällan människor. 
  • FÖREKOMST:Normalflora hos vilda fåglar. Kan ge epidemier vid smitta till fjäderfä. Sporadiska fall av smitta till människor.
  • SYMTOM:En del varianter har enbart orsakat lindrig sjukdom med exempelvis konjunktivit eller övergående influensaliknande symtom, andra har orsakat allvarlig sjukdom med symtom från många organ inklusive lunginflammation och andningssvikt.
  • KLINISKA FYND:Influensasymtom.
  • DIAGNOSTIK: Aktuell diagnos vid febersjukdom efter kontakt med sjuka fjäderfän. Diagnos kan ställas via virusisolering och nukleinsyredetektion (PCR).
  • BEHANDLING: Som vanlig influensa. Ökat behov för intensivbehandling på sjukhus. Behandling med neuraminidashämmare kan övervägas och ska då sättas in tidigt i sjukdomsförloppet.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.