Gå direkt till huvudinnehållet

Fågelinfluensa

Senast reviderad:


DEFINITION:
Infektion med influensavirus (olika influensavirus typ A) hos fåglar. Smittar mycket sällan människor. 
FÖREKOMST:
Normalflora hos vilda fåglar. Kan ge epidemier vid smitta till fjäderfä. Sporadiska fall av smitta till människor.
SYMTOM:
En del varianter har enbart orsakat lindrig sjukdom med exempelvis konjunktivit eller övergående influensaliknande symtom, andra har orsakat allvarlig sjukdom med symtom från många organ inklusive lunginflammation och andningssvikt.
KLINISKA FYND:
Influensasymtom.
DIAGNOSTIK:
Aktuell diagnos vid febersjukdom efter kontakt med sjuka fjäderfän. Diagnos kan ställas via virusisolering och nukleinsyredetektion (PCR).
BEHANDLING: 
Som vanlig influensa. Ökat behov för intensivbehandling på sjukhus. Behandling med neuraminidashämmare kan övervägas och ska då sättas in tidigt i sjukdomsförloppet.