Gå direkt till huvudinnehållet

Psykiskt status

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Vergare MJ, Binder RL, Cook IA, Galanter M, Lu FG, for the Work Group on Psychiatric Evaluation. Practice guideline for the psychiatric evaluation of adults. 2nd ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2006: 23–25. psychiatryonline.org  
  2. Brébion G, Amador X, Smith M, Malaspina D, Sharif Z, Gorman JM. Depression, psychomotor retardation, negative symptoms, and memory in schizophrenia. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 2000; 13: 177-83. PubMed  
  3. Mendez MF, Shapira JS. Loss of insight and functional neuroimaging in frontotemporal dementia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2005; 17: 413-6. PubMed  
  4. Lysaker PH, Buck KD. Insight, outcome and recovery in schizophrenia spectrum disorders: an examination of their paradoxical relationship. Curr Psychiatry Rev 2007; 3: 65-71. www.bentham.org  
  5. Snyderman D, Rovner BW. Mental status examination in primary care: a review. Am Fam Physician 2009; 80: 809-14. PMID: 19835342. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Hans Ågren, professor emeritus i psykiatri, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet