Gå direkt till huvudinnehållet

Vanföreställningssyndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Vanföreställningssyndrom karakteriseras av vanföreställningar utan tecken på andra psykiska eller kroppsliga sjukdomar som varat i mer än en månad.
Förekomst:
Prevalensen är cirka 0,035 %.
Symtom:
Den centrala vanföreställningen brukar ha ett av följande teman: förföljelse, grandiositet, erotomani, svartsjuka eller kroppsliga funktioner/upplevelser (exempelvis parasitofobi).
Kliniska fynd:
Psykiatrisk undersökning är vanligtvis normal med undantag för vanföreställningar.
Diagnostik:
Uteslutning av differentialdiagnoser.
Behandling:
Antipsykotiska läkemedel i första hand. Psykoterapi kan vara till hjälp.
 1. Kendler KS. Demography of paranoid psychosis (delusional disorder). Arch Gen Psychiatry 1982; 39: 890-902. PubMed  
 2. Perala J, Suvisaari J, Saarni SI, et al. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 19. PubMed  
 3. Socialstyrelsens patientregister. Antal patienter per 100 000 vårdade i sluten och/eller specialiserad öppenvård för Kroniska vanföreställningssyndrom (F22) 2008-2020 (hämtad 2022-06-06) sdb.socialstyrelsen.se  
 4. Kulkarni KR, Arasappa R, Prasad KM, et al. Clinical Presentation and Course of Persistent Delusional Disorder: Data From a Tertiary Care Center in India. Prim Care Companion CNS Disord. 2016;18(1):10.4088/PCC.15m01883. Published 2016 Feb 4. doi:10.4088/PCC.15m01883. PMID: 27247844 PubMed  
 5. de Portugal E, González N, del Amo V, et al. Empirical redefinition of delusional disorder and its phenomenology: the DELIREMP study. Compr Psychiatry. 2013;54(3):243-255. doi:10.1016/j.comppsych.2012.08.002. PMID: 23021895 PubMed  
 6. Krämer J, Huber M, Mundinger C, et al. Abnormal cerebellar volume in somatic vs. non-somatic delusional disorders. Cerebellum Ataxias. 2020;7:2. Published 2020 Jan 20. doi:10.1186/s40673-020-0111-8. PMID: 31993210 PubMed  
 7. Kulkarni K, Arasappa R, Prasad M K, et al. The impact of depressive symptoms on the clinical presentation of Persistent Delusional Disorder. Asian J Psychiatr. 2018;32:123-125. doi:10.1016/j.ajp.2017.12.002. PMID: 29248867 PubMed  
 8. de Portugal E, González N, Haro JM, Autonell J, Cervilla JA. A descriptive case-register study of delusional disorder. Eur Psychiatry. 2008;23(2):125-133. doi:10.1016/j.eurpsy.2007.10.001. PMID: 18082379 PubMed  
 9. Skelton M, Khokhar WA, Thacker SP. Treatments for delusional disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD009785. DOI: 10.1002/14651858.CD009785.pub2. PMID: 25997589 PubMed  
 10. Kulkarni K, Arasappa R, Prasad M K, et al. Risperidone versus olanzapine in the acute treatment of Persistent Delusional Disorder: A retrospective analysis. Psychiatry Res. 2017;253:270-273. doi:10.1016/j.psychres.2017.02.066. PMID: 28411574 PubMed  
 11. Manschreck TC, Khan NL. Recent advances in the treatment of delusional disorder. Can J Psychiatry. 2006;51(2):114-119. doi:10.1177/070674370605100207. PMID: 16989110 PubMed  
 12. Turkington D, Kington D, Weiden P. Cognitive-behaviour therapy for schizophrenia: a review. Curr Opin Psychiatry 2005; 18: 159-63. PubMed  
 13. González-Rodríguez A, Labad J, Seeman MV. Sleep Disturbances in Patients with Persistent Delusions: Prevalence, Clinical Associations, and Therapeutic Strategies. Clocks Sleep. 2020;2(4):399-415. Published 2020 Oct 16. doi:10.3390/clockssleep2040030. PMID: 33118525 PubMed  
 14. Rowland T, Birchwood M, Singh S, et al. Short-term outcome of first episode delusional disorder in an early intervention population. Schizophr Res. 2019;204:72-79. doi:10.1016/j.schres.2018.08.036. PMID: 30195583 PubMed  
 15. Birkeland SF. Paranoia. Ugeskr Læger 2007; 169: 3566-70. PubMed  
 • Mussie Msghina, docent och specialist i psykiatri, Örebro Universitet.
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet