Gå direkt till huvudinnehållet

Akuta och övergående psykoser

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akuta och övergående psykoser inkluderar de psykotiska syndrom som utvecklas akut (på <2 veckor) men som också klingar av ganska snabbt, inom 1–3 månader.
Förekomst:
Incidensen av akuta övergående psykoser är 4–10/100 000 årligen bland personer i europeiska länder.
Symtom:
Ofta kan sjukdomsbilden vara dramatisk, med ångest, irritabilitet, hallucinationer och vanföreställningar om vartannat.
Kliniska fynd:
Patienten är oftast orolig både mentalt och motoriskt, och saknar sjukdomsinsikt.
Diagnostik:
Utredning för att utesluta andra diagnoser eller organiska orsaker.
Behandling:
Läkemedel, sociala insatser samt psykoterapeutisk och psykopedagogisk intervention. Behandlingen inleds ofta med patienten inneliggande på sjukhus.
  1. Castagnini AC, Fusar-Poli P. Diagnostic validity of ICD-10 acute and transient psychotic disorders and DSM-5 brief psychotic disorder. Eur Psychiatry. 2017 Sep;45:104-113. doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.05.028. Epub 2017 Jun 2. PMID: 28756108 PubMed  
  2. Castagnini A, Foldager L, Bertelsen A. Long term stability of acute and transient psychotic disorders. Australian &amp; New Zealand Journal of Psychiatry. 2013 Jan;47(1):59-64. PMID: 23028179 PubMed  
  3. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Socialstyrelsen, hämtad 2022-01-14 www.socialstyrelsen.se  
  • Mussie Msghina, docent och specialist i psykiatri, Örebro Universitet
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet