Gå direkt till huvudinnehållet

Tvångssyndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tvångssyndrom kännetecknas av upprepade eller ihållande tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Symtomen orsakar betydande obehag, är tidskrävande (≥1 timme/dag) eller stör dagliga rutiner eller sociala aktiviteter.
Förekomst:
Livstidsprevalensen är cirka 2 %. Genomsnittsåldern för debut är 19 år och debut efter 30 årsåldern är ovanligt. Dubblerad risk under graviditet och postpartum.
Symtom:
Upprepade obehagliga tankar, känslor, idéer eller förnimmelser som kan handla om rädsla för smitta, sjukdom och våld. Tvångshandlingar – som att tvätta sig (tvättvång), kontrollera dörrar, lås eller spisplattor (kontrolltvång), eller göra saker på ett särskilt sätt (ritualer), även mentala ritualer som exempelvis räkneritualer – görs för att neutralisera tvångstankarna. Vanligt med samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd, exempelvis depression.
Kliniska fynd:
Eventuellt handeksem, eventuellt depressiva tecken. 
Diagnostik:
Screeningfrågor och M.I.N.I.  kan vara till hjälp i diagnostiken. Eventuellt symtomskattning med självskattningsskala Brown Obsessive Compulsive Scale (BOCS) .
Behandling:
KBT med exponering och responsprevention där patienten får utsätta sig för tvångstanken, men utan att utföra den neutraliserande tvångshandlingen. Vid behov av läkemedel rekommenderas i första hand SSRI. Kombination av exponering och SSRI ger större effekt än att enbart använda en av behandlingsformerna.
 1. Fenske JN, Petersen K. Obsessive-Compulsive Disorder: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2015 Nov 15;92(10):896-903. PMID: 26554283 PubMed  
 2. Ruscio AM, Stein DJ, Chiu WT, Kessler RC. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Mol Psychiatry. 2010 Jan;15(1):53-63. Epub 2008 Aug 26. PMID: 18725912. PubMed  
 3. Wittchen HU, Jacobi F. Size and burden of mental disorder in Europe: a critical review and appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15: 357-76. PubMed  
 4. Heyman I, Fombonne E, Simmons H, Ford T, Meltzer H, Goodman R. Prevalence of obsessive-compulsive disorder in the British nationwide survey of child mental health. Br J Psychiatry 2001; 179: 324-9. British Journal of Psychiatry  
 5. Russell EJ, Fawcett JM, Mazmanian D. Risk of obsessive-compulsive disorder in pregnant and postpartum women: a meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2013 Apr;74(4):377-85. doi: 10.4088/JCP.12r07917. PMID: 23656845 PubMed  
 6. Pauls DL, Abramovitch A, Rauch SL, Geller DA. Obsessive-compulsive disorder: an integrative genetic and neurobiological perspective. Nat Rev Neurosci. 2014 Jun;15(6):410-24. doi: 10.1038/nrn3746. PMID: 24840803 PubMed  
 7. Chacon P, Bernardes E, Faggian L, Batistuzzo M, Moriyama T, Miguel EC, Polanczyk GV. Obsessive-compulsive symptoms in children with first degree relatives diagnosed with obsessive-compulsive disorder. Braz J Psychiatry. 2018 Oct-Dec;40(4):388-393. doi: 10.1590/1516-4446-2017-2321. Epub 2018 Jun 11. PMID: 29898190 PubMed  
 8. Brock H, Hany M. Obsessive-Compulsive Disorder. 2021 Jun 7. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 31985955 PubMed  
 9. Goodman WK, Storch EA, Sheth SA. Harmonizing the Neurobiology and Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder. Am J Psychiatry. 2021 Jan 1;178(1):17-29. doi: 10.1176/appi.ajp.2020.20111601. PMID: 33384007 PubMed  
 10. Mathews C A, Grados M A. Familiality of Tourette syndrome, obsessive-compulsive disorder, and attention-deficit/hyperactivity disorder: heritability analysis in a large sib-pair sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50(1):46-54 PubMed  
 11. Veale D, Roberts A. Obsessive-compulsive disorder. BMJ. 2014 Apr 7;348:g2183. doi: 10.1136/bmj.g2183. PMID: 24709802 PubMed  
 12. Pinto A, Mancebo MC, Eisen JL, Pagano ME, Rasmussen SA. The Brown Longitudinal Obsessive Compulsive Study: clinical features and symptoms of the sample at intake. J Clin Psychiatry. 2006 May;67(5):703-11. doi: 10.4088/jcp.v67n0503. PMID: 16841619 PubMed  
 13. Torres AR, Ramos-Cerqueira AT, Ferrão YA, et al. Suicidality in obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry. 2011;72(1):17–26. pmid: 21272513 PubMed  
 14. Forray A, Focseneanu M, Pittman B, McDougle CJ, Epperson CN. Onset and exacerbation of obsessive-compulsive disorder in pregnancy and the postpartum period. J Clin Psychiatry. 2010 Aug;71(8):1061-8. doi: 10.4088/JCP.09m05381blu. Epub 2010 May 18. PMID: 20492843 PubMed  
 15. Namouz-Haddad S, Nulman I. Safety of treatment of obsessive compulsive disorder in pregnancy and puerperium. Can Fam Physician. 2014 Feb;60(2):133-6. PMID: 24522675 PubMed  
 16. Tvångssyndrom. Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) (hämtad 2022-01-04) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 17. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning (hämtad 2022-02-04) www.socialstyrelsen.se  
 18. Läkemedel vid depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlings­rekommendation. Läkemedelsverket 2016. www.lakemedelsverket.se  
 19. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av ångestsyndrom en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. www.sbu.se  
 20. Heymann I, Mataix-Cols D, Fineberg NA. Obsessive-compulsive disorder. BMJ 2006; 333: 424-9. PubMed  
 21. Skoog G, Skoog I. A 40-year follow-up of patients with obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 121-7. PubMed  
 22. Ravizza L, Maina G, Bogetto F. Episodic and chronic obsessive-compulsive disorder. Depress Anxiety 1997; 6: 154-8. PubMed  
 23. Hirschtritt ME, Bloch MH, Mathews CA. Obsessive-Compulsive Disorder: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2017 Apr 4;317(13):1358-1367. doi: 10.1001/jama.2017.2200. PMID: 28384832 PubMed  
 24. Baldwin DS, Anderson IM, Nutt DJ, Allgulander C, Bandelow B, den Boer JA, Christmas DM, Davies S, Fineberg N, Lidbetter N, Malizia A, McCrone P, Nabarro D, O'Neill C, Scott J, van der Wee N, Wittchen HU. Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder: a revision of the 2005 guidelines from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2014 May;28(5):403-39. doi: 10.1177/0269881114525674. Epub 2014 Apr 8. PMID: 24713617 PubMed  
 • Sten Thelander, specialist i psykiatri
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet