Gå direkt till huvudinnehållet

Somatoforma syndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Upprepad presentation av somatiska symtom utan påvisbar somatisk grund. Om somatiska fynd föreligger, förklarar de inte symtomens art eller omfång på ett tillfredsställande sätt, och inte heller patientens ängslan och upptagenhet med symtomen.
Förekomst:
Prevalens av somatoforma syndrom i befolkningen är beräknat till 5–7 %, men är vanligare bland patienter i primärvård.
Symtom:
Symtomen kan härledas till vilket/vilka organsystem som helst. Många olika symtom kan finnas.
Kliniska fynd:
Normala kliniska fynd, eller kliniska fynd som inte förklarar symtomen.
Diagnostik:
Inga prover är av diagnostisk betydelse utöver för differentialdiagnostik. 
Behandling:
Det är grundläggande att förmedla en rimlig förklaringsmodell för kroppssymtom utan påvisad organisk sjukdom och att förklara patientens besvär med denna modell. Samtalsterapi, i första hand kognitiv beteendeterapi (KBT).
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Oyama O, Paltoo C, Greengold J. Somatoform disorders. Am Fam Physician 2007; 76: 1333-8. PubMed  
 3. Kurlansik SL, Maffei MS. Somatic symptom disorder. Am Fam Physician. 2016 Jan 1;93(1):49-54A.
 4. Hatcher S, Arroll B. Assessment and management of medically unexplained symptoms. BMJ. 2008;336(7653):1124–1128.
 5. de Waal MW, Arnold IA, Eekhof JA, van Hemert AM. Somatoform disorders in general practice: prevalence, functional impairment and comorbidity with anxiety and depressive disorders. Br J Psychiatry 2004; 184: 470-6. British Journal of Psychiatry  
 6. Fink P, Hansen MS, Oxhøj ML. The prevalence of somatoform disorders among internal medical inpatients. J Psychosom Res 2004.
 7. Fink P, Hansen MS, Sondergaard L et al. Mental illness in new neurological patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74: 817-9. PubMed  
 8. Harris AM, Orav EJ, Bates DW, Barsky AJ. Somatization increases disability independent of comorbidity. J Gen Intern Med. 2009;24(2):155–161.
 9. Rief W, Broadbent E. Explaining medically unexplained symptoms-models and mechanisms. Clin Psychol Rev 2008; 27: 821-41. PubMed  
 10. Witthöft M, Hiller W. Psychological approaches to origins and treatments of somatoform disorders. Ann Rev Clin Psychol 2010; 6: 257-83. PubMed  
 11. Croicu C, Chwastiak L, Katon W. Approach to the patient with multiple somatic symptoms. Med Clin North Am. 2014;98(5):1079–1095.
 12. Henningsen P, Zipfel S, Herzog W. Management of functional somatic syndromes. Lancet 2007; 369: 946-55. PubMed  
 13. Birket-Smith M. Somatization and chronic pain. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: 1114-20. PubMed  
 14. van Dessel N, den Boeft M, van der Wouden JC, et al. Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(11):CD011142. Published 2014 Nov 1. PMID: 25362239 PubMed  
 15. Tyrer P, Cooper S, Salkovskis P, et al. Clinical and cost-effectiveness of cognitive behaviour therapy for health anxiety in medical patients: a multicentre randomised controlled trial published correction appears in Lancet. 2014 Jan 18;383(9913):218. Lancet. 2014;383(9913):219–225. PMID: 24139977 PubMed  
 16. Cooper K, Gregory JD, Walker I, et al. Cognitive Behaviour Therapy for Health Anxiety: A Systematic Review and Meta-Analysis. Behav Cogn Psychother. 2017 Mar;45(2):110-123 . pmid:28229805 PubMed  
 17. Kleinstäuber M, Witthöft M, Steffanowski A, van Marwijk H, Hiller W, Lambert MJ. Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD010628. PMID: 25379990 PubMed  
 18. O'Malley PG, Jackson JL, Santoro J et al. Antidepressant therapy for unexplained symptoms and symptom syndromes. J Fam Pract 1999; 48: 980-90. PubMed  
 19. Yates WR. Somatic Symptom Disorders Medication. Medscape, last updated Apr 23, 2019.
 20. Stonnington C, Driver-Dunckley E, Noe KH, Locke D. Conversion and somatic symptom disorders. BMJ Best Practice, last reviewed November 2019.
 21. Peveler R. Understanding medically unexplained physical symptoms: faster progress in the next century than in this? J Psychosom Res 1998; 45: 93-7. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Tore Eliasson, docent och överläkare, Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Dr. Stephan Schüler, avdelingsoverlege Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos