Gå direkt till huvudinnehållet

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som kan uppstå efter allvarliga eller långvariga psykiska trauman.
Förekomst: 
Exponering för traumatiska händelser varierar mellan olika länder och populationer och därmed varierar också förekomsten av PTSD. Livstidsprevalensen har internationellt uppskattats till 2–9 %.
Symtom:
Ihållande symtom kan vara påträngande återupplevelser av händelsen (flashbacks), undvikande av situationer som påminner om traumat, känslomässig stumhet och avflackning samt överspändhet med sömnsvårigheter och irritabilitet.
Kliniska fynd:
Normala kliniska fynd.
Diagnostik:
Inga särskilda undersökningar behövs. Skattningsverktygen Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD) och Posttraumatic Stress Disorder Checklist (PCL-5)  kan vara till hjälp.
Behandling:
Psykologisk behandling med systematisk exponering för traumat bör erbjudas. Läkemedelsbehandling är ibland aktuellt.
 1. Warner CH, Warner CM, Appenzeller GN, Hoge CW. Identifying and managing posttraumatic stress disorder published correction appears in Am Fam Physician. 2014 Mar 15;89(6):424 published correction appears in Am Fam Physician. 2015 Jul 1;92(1):8A-10. Dosage error in article text. Am Fam Physician. 2013;88(12):827–834. PMID: 24364547 PubMed  
 2. WHO: ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6B40 Post traumatic stress disorder. Hämtad 2020-02-06 icd.who.int  
 3. Bisson JI, Cosgrove S, Lewis C et al. Post-traumatic stress disorder. BMJ. 2015;351:h6161. PMID: 26611143 PubMed  
 4. Kessler RC, Rose S, Koenen KC et al. How well can post-traumatic stress disorder be predicted from pre-trauma risk factors? An exploratory study in the WHO World Mental Health Surveys.. World Psychiatry 2014; 13: 265-74. pmid:25273300 PubMed  
 5. Cox, B. J. MacPherson, P. S. Enns, M. W. McWilliams, L. A. Neuroticism and self-criticism associated with posttraumatic stress disorder in a nationally representative sample. Behav Res Ther 2004; 42(1):105-14 PubMed  
 6. Affifi, T. O. Asmundson, G. J. Taylor, S. Jang, K. L. The role of genes and environment on trauma exposure and posttraumatic stress disorder symtoms: a review of twin studies. Clin Psychol Rev 2010;30(1):101-12 PubMed  
 7. True WR, Reice J, Eisen SA et al. A twin study of genetic and environmental contributions to liability for posttraumatic stress symptoms. Arch Gen Psychiatry 1993; 50: 257-64. PubMed  
 8. Ginzburg, K. Ein-Dor, T. Solomon, Z. Comorbidity of posttraumatic stress disorder, anxiety and depression: a 20-year longitudinal study of war veterans. J Affect Disord 2010;123(1-3):249-57. pmid: 19765828 PubMed  
 9. Pietrzak, R. H. Goldstein, R. B.Southwick, S. M. Grant, B. F. Psychiatric comorbidity of full and partial posttraumatic stress disorder among older adults in the United States: results from wave 2 of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Am J Geriatr Psychiatry 2012;20 (5): 380-90. pmid: 22522959 PubMed  
 10. WHO: ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6B41 Complex post traumatic stress disorder. Hämtad 2020-02-06 icd.who.int  
 11. Spoont MR, Williams JW Jr, Kehle-Forbes S, et al. Does This Patient Have Posttraumatic Stress Disorder?: Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2015 Aug 4;314(5):501-10. PubMed  
 12. Regional medicinsk riktlinje Västra Götalandsregionen. Posttraumatiskt stressyndrom-PTSD (vuxna). Giltig till april 2021
 13. Gerrity, MS, Corson, K, Dobscha, SK. Screening for posttraumatic stress disorder in VA primary care patients with depression symptoms. Journal of general internal medicine. 2007; 22(9):1321-4. pmid: 17634781 PubMed  
 14. Kimerling, R, Trafton, JA, Nguyen, B. Validation of a brief screen for PostTraumatic Stress Disorder with substance use disorder patients. Addictive behaviors. 2006; 31(11):2074-9. pmid: 16574331 PubMed  
 15. Hetrick SE, Purcell R, Garner B, et al. Combined pharmacotherapy and psychological therapies for post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database og Systematic Reviews 2010; 3: CD007316. Cochrane (DOI)  
 16. Posttraumatic stress disorder: the management of PTSD in adults and children in primary and secondary care. NICE-guideline NG116. National Institute for Clinical Excellence (NICE), 2018 www.nice.org.uk  
 17. Rosenbaum S, Vancampfort D, Steel Z, Newby J et al. Physical activity in the treatment of Post-traumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Res 2015; Dec 15;230(2): 130-6. pmid:26500072 PubMed  
 18. Williams T, Phillips NJ, Stein DJ, Ipser JC. Pharmacotherapy for post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev. 2022 Mar 2;3(3):CD002795. doi: 10.1002/14651858.CD002795.pub3. PMID: 35234292 PubMed  
 19. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen (hämtad 2022-03-24). www.socialstyrelsen.se  
 20. Fagermoen EM, Østensjø T, Skagemo CU, et al. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk psykologforening 2017; 55; 978-989. psykologtidsskriftet.no  
 21. Cusack K, Jonas DE, Forneris CA, et al. Psychological treatments for adults with posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2016;43:128–141.PMID: 26574151 PubMed  
 22. Nosè M, Ballette F, Bighelli I et al. Psychosocial interventions for post-traumatic stress disorder in refugees and asylum seekers resettled in high-income countries: Systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017 Feb 2;12(2):e0171030. PMID: 28151992 PubMed  
 23. Virtual reality i behandling av ångestsyndrom. SBU 2021 www.sbu.se  
 24. Psykologiska, psykosociala och andra icke-farmakologiska insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna. SBU-rapport (2019-11-29) www.sbu.se  
 25. Läkemedel för att förebygga och behandla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna. SBU-rapport (2019-11-29) www.sbu.se  
 26. Rose S, Bisson J, Wessely S. Psykochological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD) (Cochrane Review). The Cochrane Library, issue 2, 2002. Oxford: Update Software The Cochrane Library  
 27. Yehuda R. Post-Traumatic Stress Disorder. N Engl J Med 2002; 346: 108-14. pmid:11784878 PubMed  
 28. Gradus JL. Prevalence and prognosis of stress disorders: a review of the epidemiologic literature. Clin Epidemiol. 2017;9:251–260. Published 2017 May 3. PMID: 28496365 PubMed  
 29. Bergh Johannesson K. Svenskarna som överlevde tsunamin mår relativt bra. Läkartidningen. 2012-09-09 nummer 37. www.lakartidningen.se  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Randolf Terje Vågen, medisinsk fagsjef, divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider i NEL