Gå direkt till huvudinnehållet

Personlighetssyndrom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Varaktiga och rigida sätt att känna, tänka och förhålla sig till andra som är betydligt avvikande och ofta förbundna med ökat subjektivt obehag och nedsatt social anpassningsförmåga. Personlighetsdragen utvecklas under barndom och tidig tonår och är stabila över tid.
Förekomst:
Man beräknar att 4–15 % av normalbefolkningen uppfyller diagnoskriterierna för en eller flera av de specifika personlighetssyndromen
Symtom:
Kluster A: paranoid, schizoid, schizotyp. Kluster B: antisocial, emotionellt instabil (borderline), histrionisk, narcissistisk. Kluster C: ängslig, tvångsmässig, osjälvständig.
Kliniska fynd:
Personer med personlighetssyndrom kan bete sig normalt i en konsultation. Deras uppförande kan också vara olämpligt för situationen – till exempel frånvarande, fientligt, överdrivet intimt, förföriskt eller ängsligt. Personlighetsyndrom finns ibland dolt under depression, ätstörningar och missbruk.
Diagnostik:
Viktigt att utforska interpersonlig historia i livstidsperspektiv – hur nära relationer har fungerat genom livet och hur man har reglerat känslor. Anhöriganamnes. Strukturerad intervju av typen SCID-II eller frågeformulärsversionen av denna (SCIP-PQ).
Behandling:
Huvudbehandling av de lätta personlighetsstörningarna är långtidspsykoterapi i öppen vård.
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.
 2. Personlighetssyndrom. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svenska psykiatriska föreningen 2017. www.svenskpsykiatri.se  
 3. Bender DS, Dolan RT, Skodol AE, et al. Treatment utilization by patients with personality disorders. Am J Psychiatry 2001; 158: 295-302. American Journal of Psychiatry  
 4. Moran P, Rendu A, Jenkins R, Tylee A, Mann A. The impact of personality disorder in UK primary care: a 1-year follow-up of attenders. Psychol Med 2001; 31: 1447-54. PubMed  
 5. Schafer S, Nowlis DP. Personality disorders among difficult patients. Arch Fam Med 1998; 7:126-9. PubMed  
 6. Steinmetz D, Tabenkin H. The 'difficult patient' as perceived by family physicians. Fam Pract 2001;18: 495-500. PubMed  
 7. Simonsen E, Haahr UH, Kjølbye M, Sørensen P. Personlighedsforstyrrelser. Ugeskr Læger 2007; 169: 2002-5. PubMed  
 8. Warner MB, Morey LC, Finch JF, et al. The longitudinal relationship of personality traits and disorders. J Abnorm Psychol 2004; 113: 217-27. PubMed  
 9. Livesley WJ, Jang KL, Vernon PA. Phenotypic and genetic structure of traits delineating personality disorder. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 941-8. PubMed  
 10. Ward RK. Assessment and management of personality disorders. Am Fam Physician 2004; 70: 1505-12. PubMed  
 11. Angstman KB, Rasmussen NH. Personality disorders: review and clinical application in daily practice. Am Fam Physician 2011; 84: 1253-60. American Family Physician  
 12. Lenzenweger MF, Lane MC, Loranger AW, Kessler RC. DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry 2007; 62: 553-64. PubMed  
 13. Raine A. Schizotypal personality: neurodevelopmental and psychosocial trajectories. Annu Rev Clin Psychol 2006; 2: 291-326. PubMed  
 14. Borderline personality disorder: treatment and management. National Clinical Practice Guidelines. NICE, London 2009 (länk till fulltext i PubMed PMID: 21796831 PubMed  
 15. Leichsenring F, Leibing E. The effectiveness of psychodynamic therapy and cognitive behavior therapy in the treatment of personality disorders: a meta-analysis. Am J Psychiatry 2003; 160: 1223-32. American Journal of Psychiatry  
 16. Storebø OJ, Stoffers-Winterling JM, Völlm BA, Kongerslev MT, Mattivi JT, Jørgensen MS, Faltinsen E, Todorovac A, Sales CP, Callesen HE, Lieb K, Simonsen E. Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2020 May 4;5(5):CD012955. doi: 10.1002/14651858.CD012955.pub2. PMID: 3236879 PubMed  
 17. Feder A, Robbins SW, Ostermeyer B. Personality disorders. In: Feldman MD, Christensen JF. Behavioral medicine in primary care. 2d ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill Medical, 2003: 231-52.
 18. Zanarini MC, Horz S, Frankenburg FR, et al. The 10-year course of PTSD in borderline patients and axis II comparison subjects. Acta Psychiatr Scand 2011;124(5): 349-56 PubMed  
 19. McGlashan TH, Grilo CM, Sanislow CA et al. Two-year prevalence and stability of individual DSM-IV criteria for schizotypal, borderline, avoidant, and obsessive-compulsive personality disorders: toward a hybrid model of axis II disorders. Am J Psychiatry 2005; 162: 883-9. American Journal of Psychiatry  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Hans M Nordahl, professor i Medisinske atferdsfag, NTNU