Gå direkt till huvudinnehållet

Münchhausens syndrom

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Ernoehazy W. Munchausen syndrome. eMedicine, last updated Feb 14, 2008. emedicine.medscape.com  
  2. Asher R. Munchausen's syndrome. Lancet 1951; 1: 339-41. PubMed  
  3. Olry R. Baron Munchhausen and the syndrome which bears his name: history of an endearing personage and of a strange mental disorder. Vesalius 2002; 8: 53-7. PubMed  
  4. Park TA, Borsch MA, Dyer AR, Peiris AN. Cardiopathia fantastica: the cardiac variant of Munchausen syndrome. South Med J 2004; 97: 48-52. PubMed  
  5. Huffman JC, Stern TA, Huffman JC, Stern TA. The diagnosis and treatment of Munchausen's syndrome. Gen Hosp Psychiatry 2003; 25: 358-63. PubMed  
  • Tore Eliasson, docent och överläkare, Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Ingvar Wilhelmsen, specialist i psykiatri och magsjukdomar, professor vid Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, Avd. Haraldsplass Diakonale Sykehus